If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 8 | 2017<br /> KOMVUX I STÄLLET FÖR FÖRSVARET<br /> ZERENA ÄNDRADE KARRIÄRPLANERNA EFTER GYMNASIET<br /> TEMA SPRÅK<br /> 8 SIDOR OM SPRÅKEN I SKOLORNA<br /> VAD HÄNDE SEN? Peter gjorde internationell karriär inom AI efter IB ORGANISATION<br /> Direktören vill se ledningsförändringar under 2018 KRÖNIKAN Aila Partanen, IT-<br /> pedagog Pauliskolan NORMKRITIK Marika Johansson ifrågasätter toleranspedagogiken<br /> God arbetsmiljö en förutsättning för<br /> skolans demokratiuppdrag<br /> DET YTTERSTA SYFTET med all utbildning i den svenska skolan är att våra elever ska inhämta<br /> kunskaper som främjar deras utveckling och lärande men också att förmedla och förankra de<br /> mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Mot<br /> den bakgrunden är det viktigt att fånga de tydliga signaler som kommer till uttryck från såväl<br /> elever som personal i skolan<a title="edico8 &ndash; 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=2"> God arbetsmiljö en förutsättning för skolans demo</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=3"> Innehåll 4 6 7 7 8 10 11 12 16 18 </a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=4"> 4| PETER WELINDER Ålder: 33 år Utbildning: Inter</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=5"> Efter IB ledde vägen till San Francisco Peter We</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=6"> Direktören föreslår ny ledningsorganisation Förva</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=7"> Kändishunden Arthur besökte idrottselever Kändish</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=8"> Elever tror ofta inte att de skulle trivas på utb</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=9"> </a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=10"> ”Skolan behöver bli bättre på normkritik” En fö</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=11"> Många känner inte tillräckligt stöd efter kränkni</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=12"> </a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=13"> Zerena TorocZkay Religion var det ämne som Ze</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=14"> ZERENA TOROCZKAY Arbetsplats: Komvux Malmö Univer</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=15"> sätt ske snabbare samtidigt som vuxna oftast be- </a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=16"> Moderna språk under press Vad kommer att hända me</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=17"> TEMA SPRÅK kommit fram till att det for</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=18"> Förutom svenska och engelska kan elever välja att</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=19"> Var finns språken? Att pricka in språk på en kart</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=20"> Från mittens rike mot framtiden Nyfikna och krea</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=21"> Linnea på sju månader som följer vårt samtal från</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=22"> Krönikan Aila Partanen ”Sen när har tillgånge</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=23"> UPPSNAPPAT SKOLORNA HAR FÅTT SINA EGNA FILMER Un</a> <a title="edico8 &ndash; 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b0de329?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>