If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2019<br /> Års- och<br /> hållbarhets-<br /> redovisning<br /> Innehåll<br /> 2019 i korthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br /> Mål och utfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br /> Vd har ordet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br /> Om Sveaskog<br /> Trender och omvärld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br /> Intressenter och väsentlighetsanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br /> Skogen – en fantastisk resurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utvik<br /> Från planta till klimatsmarta hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utvik<br /> Många olika yrkesroller på Sveaskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br /> Strategisk inriktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=1"> 2019 Års- och hållbarhets- redovisning</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=2"> Innehåll 2019 i korthet . . . . . . . . . . . .</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=3"> Sveriges största skogsägare Sveaskog ägs av sve</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=4"> 2019 I KORTHET 2019 i korthet Premiär för årets </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=5"> Jul Aug Sep </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=6"> NYCKELTAL Mål och utfall 2019 Sveaskog mäter o</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=7"> NYCKELTAL Nyckeltal Operativt rörelseresultat </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=8"> VD-KOMMENTAR Hannele Arvonen, vd och konce</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=9"> industrin har under året visat på en tydlig avmat</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=10"> Om Sveaskog</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=11"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=12"> TRENDER OCH OMVÄRLD Trender och omvärld Den grö</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=13"> Transparens och dialog – Partnerskap och samverka</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=14"> INTRESSENTER OCH VÄSENTLIGHETSANALYS Intressent</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=15"> INTRESSENTER OCH VÄSENTLIGHETSANALYS </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=16"> Skogen – en fantastisk resurs Fiske Förpack</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=17"> Flis Cellulosaflis från massaved används vid produ</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=18"> Från planta till klimatsmarta hus Sveaskog är Sv</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=19"> FSC®-certifierat skogsbruk All vår skog är FSC®-c</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=20"> Varsamt skogsbruk När vi brukar skogen tar vi hän</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=21"> Ekoparker Sveaskog äger och förvaltar 37 eko- par</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=22"> INTRESSENTER Sveaskog har många engagera</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=23"> INTRESSENTER Vi lyssnar </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=24"> Det är en rolig utmaning a varje år</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=25"> Vi har en viss frihet a inom ramarna få lösa pr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=26"> UPPDRAG & STRATEGI Strategisk inriktning volym</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=27"> UPPDRAG & STRATEGI Kundernas främsta o</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=28"> SKOGEN OCH KLIMATET Skogen och klimatet</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=29"> BIOLOGISK MÅNGFALD OCH AGENDA 2030 Biolo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=30"> HÅLLBAR VÄRDEKEDJA Skogens alla värden i en hål</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=31"> HÅLLBAR VÄRDEKEDJA Värdekedjans finans</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=32"> Vi har höga naturvårdsambitioner Sveaskog kombi</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=33"> NATURVÅRD Sveas</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=34"> Verksamhetsåret 2019</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=35"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=36"> KUNDVERKSAMHET ÅRET SOM GÅTT Våra kunde</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=37"> Massaved av hög kvalitet Massaved är delar av tr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=38"> KUNDVERKSAMHET Svenska Skogsplantor </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=39"> KUNDVERKSAMHET </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=40"> MEDARBETARE MEDARBETARE Aktivt medarbet</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=41"> Sveaskog fortsätter med aktiva åtgärder för </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=42"> FINANSIELLT RESULTAT Rekordresultat för andra å</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=43"> Resultaträkning i sammandrag MSEK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=44"> FINANSIELLT RESULTAT har refinansierats lö</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=45"> ENTREPRENÖRER Ny entreprenörsstrategi </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=46"> ÖVRIG VERKSAMHET </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=47"> olika sätt, inte minst har granbarkborrens framfa</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=48"> Riskanalys och Bolagsstyrning</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=49"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=50"> RISK Risk- och känslighetsanalys En viktig del</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=51"> RISK vem som är ansvarig. Värderingen av </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=52"> RISK Hantering av väsentliga risker, for</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=53"> RISK Hantering av väsentliga risker, for</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=54"> VINSTDISPOSITION Vinstdisposition Styrelsen fö</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=55"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapport </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=56"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Styrelsens utsko S</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=57"> tio personer varav sex kvinnor och fyra män. Vd:s</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=58"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=59"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Organisation och st</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=60"> ORDFÖRANDEORD Eva Färnstrand, Styrelseord</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=61"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=62"> STYRELSE Styrelse Eva Färns</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=63"> Kerstin Lindberg Göransson Styrelseledamot Civil</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=64"> LEDNING Ledning Hannele A</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=65"> Viveka Beckeman Chef stab Juridik och Fastigheter</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=66"> HÅLLBARHETSRAPPORT Hållbarhetsrapport Sveasko</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=67"> FLERÅRSÖVERSIKT Flerårsöversikt1 2019 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=68"> Koncernens resultaträkning MSEK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=69"> Koncernens balansräkning MSEK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=70"> Koncernens förändring i eget kapital Eget kapi</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=71"> Koncernens kassaflödesanalys MSEK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=72"> Moderbolagets resultaträkning MSEK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=73"> Moderbolagets balansräkning MSEK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=74"> Moderbolagets förändring i eget kapital </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=75"> Noter NOT 1 Redovisningsprinciper Allmän infor</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=76"> NOTER IFRS 16 Leasingavtal NOT 1 Redovisnings</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=77"> NOT 1 Redovisningsprinciper, forts. Utländsk val</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=78"> NOTER NOT 3 Transaktioner med närstående, f</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=79"> NOT 4 Intäkternas fördelning, forts. Ne oomsä </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=80"> NOTER NOT 6 Övriga externa kostnader Övrig</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=81"> NOT 7 Leasingavtal, forts. som den händelse ell</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=82"> NOTER NOT 7 Leasingavtal, forts. Typ av av</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=83"> NOTER NOT 8 Personalkostnader, medelantal a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=84"> NOTER NOT 8 Personalkostnader, medelantal a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=85"> NOTER NOT 8 Personalkostnader, medelantal a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=86"> NOTER NOT 8 Personalkostnader, medelantal a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=87"> NOTER NOT 11 Skatter, forts. värden på til</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=88"> NOTER NOT 11 Skatter, forts. Uppskjutna sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=89"> NOT 14 Materiella anläggningstillgångar, forts. </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=90"> NOTER NOT 14 Materiella anläggningstillgång</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=91"> NOT 14 Materiella anläggningstillgångar, forts. </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=92"> NOTER NOT 15 Biologiska tillgångar, växande</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=93"> NOT 15 Biologiska tillgångar, växande skog och sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=94"> NOTER NOT 16 Aktier och andelar, forts. Sp</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=95"> NOTER NOT 16 Aktier och andelar, forts. Sp</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=96"> NOTER NOT 18 Lager, forts. Koncernen, MSEK</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=97"> NOT 20 Eget kapital, forts. Moderbolaget Fri </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=98"> NOTER dering. Diskonteringsräntan är en ma</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=99"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=100"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=101"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=102"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=103"> NOT 22 Avsättningar för pensioner, forts. Konce</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=104"> NOTER NOT 24 Övriga avsättningar, forts. F</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=105"> NOT 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktels</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=106"> NOTER NOT 26 Finansiella risker, forts sä</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=107"> NOT 26 Finansiella risker, forts man kassaflödess</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=108"> NOTER NOT 26 Finansiella risker, forts Lik</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=109"> UNDERSKRIFTER Försäkran och underskri s</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=110"> REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberä else </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=111"> Annan information än årsredovisningen och koncern</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=112"> REVISIONSBERÄTTELSE REVISORNS GRANSKNING A</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=113"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN Note</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=114"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN NOT H2 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=115"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN NOT H4 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=116"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN NOT H5 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=117"> NOT H6 Miljödata 2015 2016 2017 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=118"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN NOT H9 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=119"> NOT H14 Genomsnittligt antal utbildnings- timmar </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=120"> REVISORS RAPPORT ÖVER HÅLLBARHETSREDOVISNING </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=121"> ALTERNATIVA NYCKELTAL Alternativa nyckel</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=122"> ALTERNATIVA NYCKELTAL Alternativa nyckelt</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=123"> ALTERNATIVA NYCKELTAL Alternativa nyckelt</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=124"> ORDLISTA Ordlista AEO Förkortning f</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=125"> Naturvårdsträd Träd som lämnas till naturlig utve</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=126"> Finansiell kalender 2020 Delårsrapport janua</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=127"> Frågor Har du frågor om Sveaskog och vår ver</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=128"> Det är Sveaskog Stab Kommunikation och Ekonomi so</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=129"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2019 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b41a2a8?page=130"> Sveaskog AB Org nr 556558-0031 Huvudkontor 10</a>