If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> POĽNOHOSPODÁRSKE<br /> MANAŽÉRSKE RIEŠENIA<br /> 2<br /> LEPŠIE ROZHODNUTIA,<br /> RÝCHLE VÝSLEDKY<br /> JOHN DEERE POĽNOHOSPODÁRSKE<br /> MANAŽÉRSKE RIEŠENIA<br /> 3<br /> Svet poľnohospodárstva sa rýchlo mení. Technológia<br /> a digitalizácia dnes hrajú kľúčovú úlohu pri maximalizácii<br /> výnosov a kvality plodín, pričom optimalizujú efektívnosť<br /> prevádzky. Naše riešenia v oblasti správy poľnohospodárstva<br /> vám pomôžu prevádzkovať ziskové, trvalo udržateľné<br /> podniky, ktoré budú prekvitať.<br /> OBSAH<br /> PRIJÍMAČE A DISPLEJE<br /> Úvod������������������������������������������������������������������� 4<br /> Prijímač StarFire 6000 a signály��������������������������� 6<br /> RTK �������������������������������������������������������������������� 8<br /> Displeje a aktivácie �������������������������������������������� 10<br /> NAVÁDZANIE A AUTOMATIZÁCIA<br /> STROJOV<br /> Úvod���������������������������������������������������������<a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=1"> POĽNOHOSPODÁRSKE MANAŽÉRSKE RIEŠENIA</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=2"> 2 LEPŠIE ROZHODNUTIA, RÝCHLE VÝSLEDKY J</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=3"> 3 Svet poľnohospodárstva sa rýchlo mení. T</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=4"> 4 PRIJÍMAČE A DISPLEJE Chcete výrazne zvýši</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=5"> 5 VYSOKÝ KOMFOR</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=6"> 6 ROZBEHNITE</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=7"> NOVINKA BEZPEČNOSTNÝ KÓD PIN OD ROKU 2019 ±</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=8"> 8 +/- 2,5 CM OPAKOVATEĽNÁ PRESNOSŤ MEDZ</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=9"> Mobilný rádiový systém Používateľ 1 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=10"> 10 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=11"> 11 VÝKONNÉ ZABUDOVANÉ DISPLEJE  Naše zabud</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=12"> 12 PRENOSNÁ FLEXIBILITA</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=13"> 13 MOŽNOSTI AKTIVÁCIE  OBRÁBAJTE </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=14"> 14 NAVÁDZANIE A AUTOMATIZÁCIA STROJOV Jo</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=15"> 15 PRODUKTIVITA SA ZVÝŠI AŽ O </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=16"> 16 ZDIEĽANIE ODBORNO</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=17"> AUTOTRAC CONTROLLER PRESNÉ NAVÁDZANIE PRE ZMIEŠAN</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=18"> 18 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=19"> AUTOMATIZÁCIA OTÁČANIA S AUTOTRAC PÔSOBIVÉ, PERFE</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=20"> 20 TERAZ PRE VIACERO STROJOV Systém AutoTra</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=21"> AKTÍVNE NAVÁDZANIE NÁRADIA ZABUDOVANÉ V TRAKTORE </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=22"> 22 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=23"> NAVÁDZANIE NÁRADIA AUTOTRAC – AKTÍVNE PRE TÚ NAJV</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=24"> 24 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=25"> Počas čakania na okraji poľa vidí vodič traktora </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=26"> 26 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=27"> SYSTÉM AUTOMATICKÉHO OVLÁDANIA NÁRADIA VŽDY PERFE</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=28"> 28 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=29"> 29 SYSTÉM NAVÁDZANIA PODĽA RIADKOV AUTOTRAC</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=30"> 30 RIEŠENIA PRESNÉHO POĽNOHOSPODÁR</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=31"> 31 MENEJ ODPADU MENEJ PAPIEROVANIA</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=32"> 32 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=33"> OVLÁDANIE SEKCIÍ PRE NÁRADIE BEZ PROTOKOLU ISOBUS</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=34"> 34 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=35"> POUŽITIE S REZAČKOU  Vlhkosť plodín sa môže v j</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=36"> 36 Objem Sušina NH K O </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=37"> INTELIGENTNÉ ROZLOŽENIE ORGANICKÝCH ŽIVÍN: Sníma</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=38"> 38 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=39"> SYSTÉM iGRADE JEDNODUCHÝ SPÔSOB VYROVNANIA  VAŠEJ</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=40"> 40</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=41"> 41 RIADENIE PREPOJENEJ FARMY Riadite z</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=42"> 42 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=43"> SPRÁVA POLÍ STAROSTLIVOSŤ O POLIA ROZUMNÝM SPÔSOB</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=44"> 44 PARTNERSTVO Viac prepojení znamená viac</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=45"> SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU ZLEPŠITE ÚČINNOSŤ Ak hosp</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=46"> 46 </a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=47"> POĽNOHOSPODÁRSKA NAVIGÁCIA INTELIGENTNE NAVIGUJTE</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=48"> 48 PRIPOJENÁ PODPORA ZÍSKAJTE VÝHODU MAXI</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=49"> VAŠE VÝHODY – Viac času stráveného na poli, dlhš</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=50"> 50 FARMSIGHT SERVICES VYSKÚŠAJTE TEN ROZDIE</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=51"> „ZISK VăAKA ZVÝŠENEJ EFEKTIVITE A DLHŠÍM PREVÁDZK</a> <a title="34AG.2018.104861.01_SLO_SK page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/1b7cd26c?page=52"> BUDÚCNOSŤ JE ZELENÁ Poľnohospodárske manažérske </a>