If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 12:07<br /> Aktivitet<br /> skaber sundhed<br /> Overvægtige børn og<br /> børn med risiko for at udvikle<br /> overvægt har begrænsede<br /> muligheder for deltagelse<br /> i fritidsaktiviteter<br /> Side 38<br /> Samme sigte, forskellig medicin<br /> Intens diskussion af økonomiske rammer<br /> for de kommende OK08-forhandlinger<br /> Side 5<br /> REP07 har sat dagsorden<br /> Side 24<br /> SI hjælper udviklingshæmmede<br /> Side 35<br /> på ny indføres. § 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur<br /> og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. § 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre<br /> sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. § 77 Enhver<br /> er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker<a title="Ergoterapeuten december 2007 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=1"> ergoterapeuten 12:07 Aktivitet skaber </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=2"> Get-Up mobilt ståstØttebord </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=3"> 04 Leder 05 OK08 Samme sigte – men fors</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=4"> Leder Lige midt i jura, etik, faglighed </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=5"> OK08 – sådan ligger landet Samme sigte </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=6"> gensiXndxe pxå xny indføres. § 77 Enhver er beret</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=7"> ndre forebyggende forholdsregler kan ingensinde p</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=8"> undYer atnrsvianr fgorsdofmrstiohlene.dCensur og </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=9"> og tale at offentliggøre sine tanker, dog under a</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=10"> ettigeYt titl pråitnrykg, iskfrirftiohg etaledat </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=11"> nde på ny indføres. § 77 Enhver er berettiget til</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=12"> re sineYtatnrkeirn, dogsunfdreriahnsevardfor doms</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=13"> til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre si</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=14"> å trykY, itskrifnt og tsalefartiohffentldiggøre s</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=15"> indføres. § 77 Enhver er berettiget til på tryk, </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=16"> ensurYogtarnidnregforsebfyrggiehnde fdorholdsregl</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=17"> er, dog under ansvar for domstolene. Censur og an</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=18"> ebyg gYendterfionrhogldsrefgrlerihkaneindgen sind</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=19"> ar for domstolene. Censur og Det elektrisk drevne</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=20"> § 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift o</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=21"> rhold–iksJkregtlømerreunkdeatran,leaitnsdige,mne,</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=22"> ar forYdotmrstionlenge.sCefnrsuirhogeadndre foreb</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=23"> ffentliggøre sine tanker, dog under ansvar for do</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=24"> Rep07 REP07 Der blev defineret vi</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=25"> Ergoterapi i medvind Stor efterspørgsel på erg</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=26"> brød, der har ligget på brødristeren to minutter </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=27"> Rep07 Kontingentsatser til afstemning Et repr</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=28"> Rep07 Fokus på rehabilitering og medlemmer</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=29"> Fuld gennemsigtighed i Etf’s honorarpolitik Der </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=30"> Rep07 Studerende får rettigheder som andre m</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=31"> En profession med en vision Ergoterapeuter i Etf</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=32"> Rep07 Strategi skal vise ve</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=33"> Rep07 Støtte til forskning skal priorit</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=34"> Rep07 Mere fleksibel brug af udviklingsmid</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=35"> FAgLIgT SI – SAnSE- InTEgRATIonS- BEHAnDLIng Af</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=36"> FAgLIgT SI – SAnSE- InTEgRATIonS- BEHAnDLIng Dog</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=37"> Vi ser en tendens til, at voksne udviklingshæmmed</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=38"> FAgLIgT BAcHELoR oVERVægTIgE BøRn Af Katrine J</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=39"> Det er vigtigt, at ergoterapeuter retter opmærkso</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=40"> Kort nyt Cotec 2008Europæisk Kongres Afholdes de</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=41"> hele landet Årsmøde og generalforsamling FNE Sen</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=42"> Møder/kurser Børneortopæd Niels Wisbech Peder-</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=43"> Etf Karin Bloch Nielsen spørger: Hvor- dan er led</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=44"> BØRN MED SANSE- INTEGRATIONS- VANSKELIGHEDER San</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=45"> HELE LANDET Stillingsannoncer 2007/2008 Erg</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=46"> REGION ØST ☎ 46 30 51 50 mail: oest@etf.dk </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=47"> REGION ØST ☎ 46 30 51 50 mail: o</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=48"> REGION ØST </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=49"> REGION MIDT/NORD </a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=50"> Kontakt Region Øst Maglehøjen 19 4000 Roski</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=51"> ergoterapeuten l december 2007 l 51</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=52"> CITYMAIL DANMARK Returneres ved varig adresseænd</a> <a title="Ergoterapeuten december 2007 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/1c933326?page=53"> Maskinel Magasinpost 42027 APfosetnbdoekrs: 7777 </a>