If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 31<br /> FORMANDEN SKRIVER<br /> Kære medlemmer<br /> Vores formand gennem 11 år har valgt at stoppe som formand, og på det<br /> Nyt fra lokalafdelingen i Lyngby-Taarbæk<br /> konstituerende mØde efter årsmØdet blev jeg valgt til ny formand. Det er jeg glad<br /> for og stolt over. Men jeg er også ydmyg over for den opgave, det er at<br /> efterfØlge en så dygtig formand som Helle Nielsen.<br /> En stor tak<br /> På årsmØdet den 3. april fik jeg lejlighed til på jeres vegne at sige tak til Helle<br /> for hendes store indsats som formand. Jeg sagde blandt andet:<br /> ”Som formand har man mange opgaver. Du skal sidde for bordenden og lede<br /> bestyrelsesmØderne. Det har du gjort med autoritet og med humØr. Du er god til<br /> at lytte og samle forskellige meninger til en fælles beslutning. Afstemninger er<br /> ikke din kop te.<br /> Du er meget aktiv i den Ældrepolitiske Gruppe, hvor vi drØfter vore ældre<br /> medborgeres forhold i kommunen. Både hje<a title="S-P 321 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=1"> 31 FORMANDEN SKRIVER Kære medlemmer Vores form</a> <a title="S-P 321 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=2"> 22 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Lokalbesty</a> <a title="S-P 321 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=3"> 33 3 FORMANDEN SKRIVER FORMANDEN SKRIVER Kære m</a> <a title="S-P 321 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=4"> 42 4 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk INFORMATI</a> <a title="S-P 321 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=5"> 35 5 FORMANDEN SKRIVER It Åbent Hus Kære medlem</a> <a title="S-P 321 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=6"> 62 Lokalbestyrelsen i L</a> <a title="S-P 321 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=7"> 737 FORMANDEN SKRIVER ÅRSMØDE Kære medlemmer V</a> <a title="S-P 321 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=8"> 82 8 TilmeldinLgotkiallvboesrteysrealsrernani L</a> <a title="S-P 321 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=9"> 39 9 FORMANDEN SKRIVER ARRANGEMENTER Karen Blixe</a> <a title="S-P 321 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=10"> 10 2 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Den stor</a> <a title="S-P 321 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=11"> 1 3 FORMANDEN SKRIVER Liv</a> <a title="S-P 321 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=12"> 122 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk EFTERMIDD </a> <a title="S-P 321 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=13"> 13 3 AGSMØDER FORMANDEN SKRIVER Fra optimistj</a> <a title="S-P 321 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=14"> 14 24 </a> <a title="S-P 321 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=15"> 15 3 ens Lyngby i fFoOrtRidMANDEN SKRIVER Kæ</a> <a title="S-P 321 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=16"> 16 26 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk ARRANG</a> <a title="S-P 321 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=17"> 17 3 MENTER FORMANDEN SKRIVER ember 2021 </a> <a title="S-P 321 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=18"> 128 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Poul Ande</a> <a title="S-P 321 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=19"> 19 39 FORMAGNÅDTEUNRSEKRIVER Gå med ud at gå...</a> <a title="S-P 321 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=20"> 220 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Miljøprin</a> <a title="S-P 321 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=21"> 2211 3 FORMANDEN SKRIVER Ud i det blå... og g</a> <a title="S-P 321 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=22"> 222 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Poul A</a> <a title="S-P 321 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=23"> 233 23 FORMANDEN SKRIVER SKmæreåmtuedrleemmer FV</a> <a title="S-P 321 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=24"> 224 Poul Andersen Helle Nielsen </a> <a title="S-P 321 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=25"> 25 235 FASTE AKTIVITE</a> <a title="S-P 321 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=26"> 226 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk 26 </a> <a title="S-P 321 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=27"> 237 27 FORMANDEN SKRIVER Kegler </a> <a title="S-P 321 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=28"> 228 28 HOBBY Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk F</a> <a title="S-P 321 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=29"> 29 39 LITTERAFTOURRMANDEN SKRIVER </a> <a title="S-P 321 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=30"> 320 30 SPIL Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk</a> <a title="S-P 321 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=31"> 331 Kun for Ældre Sagen Kære medlemmer </a> <a title="S-P 321 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/1df43b62?page=32"> 322 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Afsende</a>