If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT 2016<br /> Tandlægeforeningen<br /> Amaliegade 17<br /> 1256 København K<br /> Tlf. 70 25 77 11<br /> Fax 70 25 16 37<br /> info@tandlaegeforeningen.dk<br /> www.tandlaegeforeningen.dk<br /> Fotos: Jeppe Carlsen m.fl.<br /> Design: Synergi Reklamebureau Webbureau<br /> INDHOLDSFORTEGNELSE<br /> 5 FORORD<br /> 6 ÅRET DER GIK<br /> 12 ÅRETS BEGIVENHEDER – OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGER<br /> 14 ÅRETS BEGIVENHEDER – PRIVATANSATTE TANDLÆGER<br /> 16 ÅRETS BEGIVENHEDER – KLINIKEJERE<br /> 19 TANDLÆGEFORENINGENS POLITISKE INDFLYDELSE, INDSATS<br /> OG RESULTATER 2016<br /> 20 NØGLETAL 2016<br /> 28 MEDLEMSSERVICE – DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT<br /> 34 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2015 - 2020<br /> 38 REGNSKAB 2016<br /> 56 BUDGET 2017 OG 2018<br /> 3<br /> 4<br /> VELKOMMEN TIL<br /> TANDLÆGEFORENINGENS<br /> ÅRSRAPPORT<br /> I denne årsrapport kan du læse om de<br /> vigtigste resultater, som Tandlægeforen<a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=1"> ÅRSRAPPORT 2016</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=2"> Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=3"> INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 ÅRET D</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=4"> 4</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=5"> VELKOMMEN TIL TANDLÆGEFORENINGENS ÅRSRAPPORT </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=6"> ÅRET DER GIK JANUAR </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=7"> APRIL MAJ </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=8"> ÅRET DER GIK JULI </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=9"> OKTOBER NOVEMBER </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=10"> ÅRET DER GIK KAMPAGNE OM </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=11"> 5+1 ARBEJDSGRUPPE OM FORMEL TURNUS- UDDANNELSE T</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=12"> ÅRETS BEGIVENHEDER - OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGE</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=13"> LØN- PERSON- SAGER SAGER Kom</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=14"> ÅRETS BEGIVENHEDER - PRIVATANSATTE TANDLÆGER </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=15"> HENVENDELSER TIL AFDELINGEN FOR RÅDGIVNING AF ANS</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=16"> ÅRETS BEGIVENHEDER - KLINIKEJERE KLINI</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=17"> EJERSKAB OG FAGLIGHED HENVENDELSER</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=18"> 18</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=19"> TANDLÆGEFORENINGENS POLITISKE INDFLYDELSE, INDSAT</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=20"> NØGLETAL 2016 MEDLEMSUDVIKLINGEN I TAL </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=21"> TABEL 1. TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMMER FORDELT EF</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=22"> NØGLETAL 2016 TANDLÆGEFORENINGENS EFTER</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=23"> INTERNETSIDER I TAL Tabellen viser antal gennemsn</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=24"> NØGLETAL 2016 </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=25"> MEDIEDÆKNING I TAL Resultatet af TF’s proaktive i</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=26"> KONTINGENTUDVIKLINGEN Kontingentet for såvel offe</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=27"> OMKOSTNINGER De samlede omkostninger til fordelin</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=28"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT I</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=29"> TANDLÆGE- BLADET 12 numre af Tandlægebladet om år</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=30"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT S</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=31"> I I SÆRL GT FOR OFF</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=32"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT S</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=33"> PRAKSIS FORSIKRING Erhvervsretshjælpsforsikring, </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=34"> STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2015 – 2020 MÅL OG AKTIV</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=35"> PRÆAMBEL Tandlægeforeningen vil være på forkant m</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=36"> SIKRE SPECIFIK INTERESSEVARETAGELSE TF’s medlemme</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=37"> 37</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=38"> RESULTATOPGØRELSE 2016 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=39"> BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=40"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=41"> 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=42"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=43"> 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=44"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=45"> 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=46"> NOTER 1000 KR. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=47"> SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN 1000 KR. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=48"> LEDELSESBERETNING 1000 kr. 2016 </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=49"> LEDELSESPÅTEGNING Hovedbestyrelsen og dire</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=50"> DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TIL MEDLEM</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=51"> • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsen</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=52"> DE FAGPOLITISKE REVISORERS PÅTEGNING ÅRSREGNS</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=53"> ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsregnskab</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=54"> HÆFTELSER, PRAKSISFORSIKRINGEN Tandlægeforeningen</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=55"> 55</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=56"> BUDGET FOR 2017 OG 2018 - RESULTATOPGØRELSE </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=57"> Godkendt af Godkendt af</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=58"> NOTER Godkendt af </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=59"> Godkendt af Godkendt af</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=60"> NOTER Godkendt af </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=61"> Godkendt af Godkendt af</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51e228?page=62"> Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K</a>