If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokáhttabláddi<br /> (nordsamisk oversettelse)<br /> Nr. 4 – 2011<br /> 91. årgang<br /> Kamp om ressursene<br /> skaper<br /> strid<br /> ■ – Sametinget har tatt makt og plass-<br /> en sin i den norske offentligheten. Det<br /> har ikke vært like enkelt å få til, sier<br /> dr. juris og visepresident Laila Vars<br /> i Sametinget.<br /> ■ 24 år etter sameloven ble<br /> vedtatt, 22 år etter at<br /> Sametinget ble opprettet<br /> og seks år etter<br /> Finnmarksloven, er det<br /> fremdeles store konflikter<br /> rundt samenes rettigheter<br /> i Norge. Carsten Smith<br /> opplever det som om<br /> Norge er delt i to.<br /> Side 19–52<br /> Hvorfor tok de ikke bevilingen hans? 4<br /> Staten mot menneskerettigheter 62<br /> Foto: Aina J. RØnning<br /> Nye bØker!<br /> Henning Naas, Christian Bruusga<a title="Nr 4 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=1"> Advokáhttabláddi </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=2"> Nye bØker! Henning Naas, Christian Bruusgaard, Kr</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=3"> INNHOLD NR 4 – APRIL 2011 REDAKSJONEN AVSLUTTET</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=4"> BEVILLINGSSAKER Tilsynsrådets styre oppnevnes av </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=5"> Tilsynsrådets mektige styreleder: Christian Bruus</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=6"> BEVILLINGSSAKER Advokater lever i en utsatt posi</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=7"> Advokatbevillingsnemnden: Erling O. Lyngtveit og </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=8"> BEVILLINGSSAKER – Reglene for hvem som kan få dri</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=9"> ningen i en pågående straffe- sak under et fengse</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=10"> BEVILLINGSSAKER Tilsynsrådets og Advokatbevilli</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=11"> på grovt heleri i oldt bevillingen Tilsynsrådet 1</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=12"> BEVILLINGSSAKER draget hadde sammenheng med at</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=13"> BEVILLINGSSAKER Tilsynsrådets og Advokatbevil</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=14"> BEVILLINGSSAKER Tilsynsrådets og Advokatbevilli</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=15"> virkning, en Tilsynsrådet av 5. april 2005, ■ dom</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=16"> BEVILLINGSSAKER hans advokatbevilling, og at v</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=17"> Nyhet! arbeidsverktØy Nå lanseres </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=18"> KLUGE SØKER DYKTIGE ADVOKATER SOM LAR SEG MOTIVER</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=19"> JUSS OM VANN OG LAND KAMP om rett til </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=20"> JUSS OM VANN OG LAND Vi henter Laila Susanne V</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=21"> – Fisken i havet burde ha inngått i Finnmarkslove</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=22"> JUSS OM VANN OG LAND Trond Biti er en av tre a</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=23"> Advokat Trond Biti er særlig kritisk til de nye b</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=24"> JUSS OM VANN OG LAND – Reinen er som en tre</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=25"> Maconomy ERP for advokater Maconomy inneholde</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=26"> JUSS OM VANN OG LAND Mange av problemene i Fin</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=27"> – Finnmark Kraft har fått opsjon av Finnmarkseien</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=28"> JUSS OM VANN OG LAND Erik Keiserud er med tide</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=29"> I et knapt år har en arbeidsgruppe sett på den sa</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=30"> JUSS OM VANN OG LAND At Finnmarkseiendommen pr</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=31"> Advokat Oddmund Enoksen reagerer på sammensetning</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=32"> JUSS OM VANN OG LAND Bor man i Finnmark bØr ma</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=33"> Den sjØsamiske kulturen er i ferd med å dØ ut for</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=34"> JUSS OM VANN OG LAND bestod av representant</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=35"> en doktorgrad med fokus på barnekonvensjonen og s</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=36"> JUSS OM VANN OG LAND André Stener Kalstad er b</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=37"> André Stener Kalstad har sett på siidaenes orga</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=38"> JUSS OM VANN OG LAND Ingeborg Larssen er juris</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=39"> Ingeborg Larssen er jurist i sametinget med ansv</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=40"> JUSS OM VANN OG LAND SØren KarlstrØm jobbet 15</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=41"> – Vi må regulere bedre enn bare å si noe om hvor </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=42"> JUSS OM VANN OG LAND De neste15 årene skal Fin</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=43"> – Eiendomsrett er mest aktu- elt i områder der de</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=44"> JUSS OM VANN OG LAND </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=45"> Utvalget for samerett og reindrift er bekymret fo</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=46"> JUSS OM VANN OG LAND Johan Galtung spådde Berl</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=47"> JU§NYTT nr. 4/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=48"> JU§NYTT nr. 4/2011 hadde tilstrekkelige ressurse</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=49"> HØyesteretts ankeutvalg: Saksomkostninger offe</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=50"> JU§NYTT nr. 4/2011 HØyesterett: ▲ PrØvelØslate</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=51"> Lang vei frem til Finnmarksloven Finnmarksloven </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=52"> JUSS OM VANN OG LAND Norges folkerettslige </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=53"> Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen skal k</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=54"> JUSS OM VANN OG LAND Det har ikke vært enkelt </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=55"> finnmarksloven slik den ble vedtatt. ” Regjeringa</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=56"> JUSS OM VANN OG LAND siv rett til fiske i f</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=57"> Politikerne kan hvile, barna får ikke ro Regjeri</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=58"> FAGDAGENE Mona Næss har to års permisjon som advo</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=59"> endringer i de gjeldende direktivene kan det bli.</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=60"> FAGDAGENE Eva & The Heart- maker skal rocke på </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=61"> - er som Yin og Yang FAG- ENE DAG De musikal</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=62"> Et godt gammeldags referat fra et viktig mØte om </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=63"> ca 500–600.000 kr i årlige faste kostnader hver. </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=64"> Jan BØhler: Jeg er ute etter en åpen drØft- ing a</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=65"> LEDERENS TALERSTOL LEDERENS TALERSTOL Offe</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=66"> Norske advokater har gjort en pionerinnsats for å</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=67"> es det en taper med store ressurser. Når Norge ta</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=68"> John Christian Elden forlot hovedstyret i fjor et</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=69"> Anders Brosveet, som sitter i Advokatvirksomhetsu</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=70"> – Kreativitet er svært viktig for å bli en god pr</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=71"> Advokatvirksomhetsutvalg, er sterkt Det er t</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=72"> Hva slags advokater vil vi ha? Arve Martin BjØr</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=73"> Det er neppe særlig uenighet om at det lovbrudd a</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=74"> Krav til medlemsskap at vi utØver vårt yrke ette</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=75"> Sjekk aldri inn igjen! spissing av ansatte på </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=76"> Litt om litispendens i salærklager og disiplinærk</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=77"> ligger krav med klarere yrkese- tiske tilsnitt, f</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=78"> BDO ER I VEKST Vi sØker derfor Advokat og Advoka</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=79"> ASKER OG BÆRUM TINGRETT Ledige verv som fast bist</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=80"> Vi Ønsker å knytte til oss ytterligere deltagere </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=81"> LYST TIL Å JOBBE HOS OSS? Vi sØker erfarne advo</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=82"> f </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=83"> Seminar om barneloven Domstoladministrasjonen inv</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=84"> Tegning: Nils Petter Smeby Toalettranet Den ga</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=85"> for lite ambisiØse! </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=86"> Filmet i jentedusjen – måtte i retten Tekst og </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=87"> Med kappene på, klare til innsats: Bak fra venstr</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=88"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=89"> Fullmektig hos organisasjonsadvokat BjØrntvedt </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=90"> NYTT OM NAVN Advokat Kristin Fjeld-Eiken har</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=91"> også arbeidet mye med petroleumsskatt. FØr det va</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=92"> 90 SpØrsmaalet om reformer i vort tinglysningsvæs</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=93"> Advokatbladet: Ønsker å teste QR-koder i bladet. </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=94"> TESTAMENTARISKE GAVER Kreftforeningen er fritatt </a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=95"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.</a> <a title="Nr 4 2011.pdf page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/20555067?page=96"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>