If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsredovisning 2012<br /> 2 iNNEhåll<br /> Innehåll<br /> Viktiga händelser 2012 3<br /> Vd har ordet: En tv-marknad med rättighetsförvaltning i centrum 4<br /> Kollektiv rättighetsförvaltning – en nödvändighet för fortsatt utveckling 6<br /> Genom samordning tillgängliggörs tv och radio 8<br /> Vidaresändning i kabel-tv-nät 8<br /> Tv- och radioprogram on demand, på dvd och i utbildningen 9<br /> En balanserad och självklar kompensation 10<br /> Copyswede – ett redskap för rättighetshavarna 12<br /> Fördelning av ersättningar för vidareanvändning av tv och radio 13<br /> Fördelning av privatkopieringsersättning <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=1"> Årsredovisning 2012</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=2"> 2 iNNEhåll Innehåll Viktiga händelse</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=3"> 2012 Jan Feb Mar Ap</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=4"> 4 Vd haR ORdEt En tv-marknad med rätt</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=5"> sett träffar avtal om ersättning för nya pro- duk</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=6"> 6 VåRt UppdRaG Kollektiv rättighetsfö</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=7"> för fortsatt utveckling </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=8"> 8 VidaREaNVäNdNiNG aV tV OCh RadiO Ge</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=9"> VidaREaNVäNdNiNG aV tV OCh RadiO 9 vis</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=10"> 10 pRiVatKOpiERiNGsERsättNiNG En balans</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=11"> I slutet av 2011 tillsatte EU­kommissionen </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=12"> 12 FÖRdElNiNG aV ERsättNiNGaR Copyswede</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=13"> FÖRdElNiNG aV ERsättNiNGaR 13 Fördelnin</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=14"> 14 FÖRdElNiNG aV ERsättNiNGaR Fördelnin</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=15"> Organisation Kanslipersonal Vd-kansli Mattias Åk</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=16"> 16 FÖRValtNiNGsBERättElsE Förvaltningsb</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=17"> att det under 2011 uppkom en tvist mellan Copyswe</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=18"> 18 FÖRValtNiNGsBERättElsE kapitalbeloppe</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=19"> REsUltatRäKNiNG 19 Resultaträkning Co</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=20"> 20 BalaNsRäKNiNG Balansräkning Copysw</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=21"> KassaFlÖdEsaNalys 21 Kassaflödesanalys </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=22"> 22 NOtER Noter Copyswede ek. för. Org</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=23"> Not 5 information angående ersättning till reviso</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=24"> 24 NOtER Not 9 långfristiga värdepa</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=25"> Not 13 Övriga skulder 2012 2011 Faktu</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=26"> 26 R E V i s i O N s B E R ät t E l s E </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=27"> Copyswede har fjorton medlemsorganisationer som f</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2012 SVE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/20bd6326?page=28"> Copyswede tillgängliggör kultur i olika medier, b</a>