If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> seria<br /> EF<br /> 13 000kg / 14 000kg / 16 000kg<br /> Wózki widłowe<br /> z silnikami Diesel<br /> • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia, wy · Udźwig nominalny łącznie z przesuwem bocznym - Pełna<br /> posażony w bardzo wydajne pompy zmiennowyporowe. wydajność udźwigu do wysokości podnoszenia 6200 mm.<br /> · Przekładnie, z układem płynnej, automatycznej zmiany · Najszybsze prędkości podnoszenia, ze średnią<br /> biegów, wyposażone także standardowo w mechanizm rzeczywistą do 0,40 m/s.<br /> blokady zmiany kierunku jazdy i układ zabezpieczający · Doskonała ergonomia.<br /> przekładnię.<br /> Wymiary wózka<br /> h3 4<br /> .4<br /> Q<br /> s 4.22<br /> 4.1<br /> α<br /> β<br /> h4<br /> 4.5<br /> h1<br /> 4.2<br /> h6 4 7<br /> .<br /> c 1.6<br /> h7<br /> 4.8<br /> h10 4.2 R<br /> m1 4.31<br /> x 1.8<br /> m2 4.32<br /> U<br /> y 1.9<br /> l2 4.20<br /> l1 4.19<br /<a title="GDP130-160EF Series spec sheet EU - PL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/20f67be7?page=1"> seria EF 13 000kg / 14 000kg / 16 000kg Wózki wi</a> <a title="GDP130-160EF Series spec sheet EU - PL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/20f67be7?page=2"> Wymiary wózka h3 4 .4 </a> <a title="GDP130-160EF Series spec sheet EU - PL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/20f67be7?page=3"> 13-16T Maszt - Dane masztu i udźwig znamionowy (k</a> <a title="GDP130-160EF Series spec sheet EU - PL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/20f67be7?page=4"> VDI 2198 - Specyfikacja ogólna Oznakowanie Masy O</a> <a title="GDP130-160EF Series spec sheet EU - PL page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/20f67be7?page=5"> Maszty i karetki wideł </a> <a title="GDP130-160EF Series spec sheet EU - PL page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/20f67be7?page=6"> Wyposażenie dodatkowe l Maszty - 2-stopnio</a> <a title="GDP130-160EF Series spec sheet EU - PL page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/20f67be7?page=7"> seria EF Modele : GDP 130EF, GDP 140EF, GDP 160EF</a> <a title="GDP130-160EF Series spec sheet EU - PL page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/20f67be7?page=8"> seria EF Modele : GDP 130EF, GDP 140EF, GDP 160EF</a>