If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 14<br /> En dag:<br /> »Det blir mer finlir<br /> med grön asfalt«<br /> 90<br /> 16<br /> Nya Ulsmåg skola är<br /> till 90 procent byggd<br /> av trä.<br /> 20<br /> En andra chans<br /> Tillsammans med NCC lägger<br /> Aarhus verksamhetsskola grunden<br /> till en framtid inom byggindustrin<br /> för unga.<br /> Tema:<br /> #2 2014<br /> 19<br /> Hållbarhet<br /> 2 ÖGONBLICKSBILDEN: OHKOLA<br /> Text: Merja Alastalo<br /> Foto: Erik Mårtensson<br /> 24 SEPTEMBER 2014, KL. 18.02<br /> Kvällen nalkas i finska Ohkola. Det som tidigare var en<br /> 50 hektar stor grustäkt har börjat återtas av naturen.<br /> Ohkola är den första täkt där NCC jobbar aktivt för att<br /> öka den biologiska mångfalden, i samarbete med<br /> lokala miljöorganisationer. Projektets deltagare obser-<br /> verar utvecklingen i täkten och rapporterar kontinuer-<br /> ligt sina iakttagelser. Det gör att det ofta är någon på<br /> plats under olika tider på dygnet.<br /><a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=1"> 14 En dag: »Det blir mer finlir med grön asfalt« 9</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=2"> 2 ÖGONBLICKSBILDEN: OHKOLA Text: Merja Al</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=3"> 24 SEPTEMBER 2014, KL. 18.02 Kvällen nalkas i fins</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=4"> 4 LEDARE: LISELOTTE BERGKVIST »Ett hållbart N</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=5"> 26 SOM NAVIGATOR STÄLLS du ofta</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=6"> 6 BLANDAREN: VINTERN 2014 20 % Tex</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=7"> BLANDAREN: VINTERN 2014 7 B U D E T Vad tyck</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=8"> 8 BLANDAREN: VINTERN 2014 En fotograf dok</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=9"> Text: Beyond Construction-redaktionen Foto: Marcu</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=10"> 10 BLANDAREN: VINTERN 2014 Ekosystemt</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=11"> NCC:S HJÄLTAR: OLEG GRISHUK Text: Nikolas M</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=12"> 12 NCC:S HJÄLTAR: LEILA TORRISSEN Text: Karolina </a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=13"> NCC:S HJÄLTAR: DIETER PADE Text: Christian Köhn F</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=14"> 14 EN DAG: ASFALTERING I UPPSALA Text: Janne Sund</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=15"> spänner upp ett snöre som visar riktningen för He</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=16"> 16 PROJEKT I FOKUS: NYA ULSMÅG SKOLA Text: Karoli</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=17"> NYA ULSMÅG SKOLA Byggår: 2013 – 2014 Antal yrkesa</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=18"> 18 PROJEKT I FOKUS: NYA ULSMÅG SKOLA och övriga</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=19"> TEMA: HÅLLBARHET 19 </a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=20"> 20 TEMA: HÅLLBARHET Text: Karolina Grundin F</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=21"> TEMA: HÅLLBARHET 21 ”Här blir jag accepterad</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=22"> 22 TEMA: HÅLLBARHET med. Två av dem är Andr</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=23"> Text: Niclas Köhler Foto: Erik Mårtensson, Håkan </a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=24"> 24 TEMA: HÅLLBARHET Text: Niclas Köhler Illu</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=25"> Text: Niclas Köhler Foto: Mika Pajo TEMA: HÅ</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=26"> 26 TEMA: HÅLLBARHET Text: Matilda Praesto Fo</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=27"> Hållbarhet handlar också om att agera på ett håll</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=28"> 28 TEMA: HÅLLBARHET Text: Matilda Praesto Fo</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=29"> 40 % Text: Beyond Construction-redaktionen Foto: </a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=30"> 30 VERKTYGSLÅDAN: NYTTIGT Text: Niclas Köhler, Ka</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=31"> Text: Karolina Grundin Illustration: Dan Gibson V</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=32"> 32 …TYCKER JAG Text: Karolina Grundin Foto: NCC, </a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=33"> 31 % Text: Karolina Grund Foto: Smileus, 3Seks i</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=34"> 34 UTBLICK & SPANING Text: Karolina Grundin Illus</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=35"> Text: Niclas Köhler Illustration: Dan Gibson OM D</a> <a title="Beyond Construction Mag SV 2014-2 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/21ac10e2?page=36"> POSTTIDNING B RETURADRESS: NCC,170 80 SOLNA #2</a>