If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Easicath® hydrofile engangskateter<br /> EasiCath kateter<br /> EasiCath hydrofile engangskateter er sterilt pakket. Posen åpnes og fylles med vann. Vent 30 sekunder fØr kateteret<br /> er klart til bruk. Når kateteret legges i vann, bindes vannmolekyler til kateterets overflate. Det gir en glatt hinne som<br /> reduserer risikoen for skader i urinrØret. EasiCath kateter har avrundede og overflatebehandlede kateterhull. I<br /> tillegg er hele overflaten behandlet med urea og polyvinylpyrolidon (PVP). EasiCath inneholder PVC og Ftalater.<br /> EasiCath Kateter<br /> Stykk<br /> Art. nr Produktbeskrivelse<br /> per eske<br /> Menn<br /> 5348 EasiCath nelaton ch 08, 400mm, 25<br /> 5350 EasiCath nelaton ch 10, 400 mm 25<br /> 5352 EasiCath nelaton ch 12, 400 mm 25<br /> 5354 EasiCath nelaton ch 14, 400 mm 25<br /> 5356 EasiCath nelaton ch 16, 400 mm <a title="Produktark-easicath page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/21b570e6?page=1"> Easicath® hydrofile engangskateter</a> <a title="Produktark-easicath page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/21b570e6?page=2"> EasiCath kateter EasiCath hydrofile engangskatet</a>