If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 4 – 2013<br /> 93. årgang<br /> Klatret<br /> til topps<br /> ■ Lars Berge Andersen klatrer til topps:<br /> Han og de andre advokatene i Aker<br /> Solutions er tildelt æresbevisningen som<br /> Europas beste Inhouse-advokater.<br /> Nå vil de doble omsetningen frem til 2017.<br /> Tilsynsråd i fengslene 10<br /> Profilen: Tor Langbach 26<br /> Advokatvaktveteranene 36<br /> Fagdagene: Matningsdal 43<br /> Foto: Aina J. RØnning<br /> Foto: Monica Kvaale<br /> FALLSIKRING<br /> Ubegrenset personlig Økonomisk ansvar.<br /> Et styreverv medfØrer betydelig risiko. Derfor er det mange virksom-<br /> heter som tegner en felles styreansvarsforsikring. Mange, men langt<br /> fra alle. Hvert år åpnes det mer enn 4000 konkurser i Norge, og det<br /> fØres jevnlig erstatningssaker mot styredeltakere. Som medlem av<br /> Advokatforeningen <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=2"> Foto: Monica Kvaale FALLSIKRING Ubegrenset per</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=3"> INNHOLD NR 4 – APRIL 2013 REDAKSJONEN AVSLUTTET</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=4"> På Aker Solutions kontor på Fornebu finner vi lan</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=5"> – Vi er ikke flaue over i si at dette er dritkult</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=6"> na inh ,, s Inter- sjonalt har synet på ouse e</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=7"> I et titalls innlegg og artikler i Dagens Nærings</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=8"> Beate Sjåfjell har ertet på seg mange aksjonærer,</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=9"> sjoner minner om en eiers kontroll, men så snart </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=10"> side, gir en rekke utfordringer. – Morselskapet e</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=11"> mannen: ISK dene for fengslene Kriminalomsorge</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=12"> § 9. Tilsynsråd: I tilknytning til hver region sk</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=13"> – Tilstrekkelige Økonomiske rammebeting- elser er</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=14"> Det er fullt mulig å ringe domstolen på forhånd o</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=15"> Varm bestemor Det er omsorgen som er viktigst for</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=16"> TrØndelag krets kombinerer kurs og torsk, og denn</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=17"> Motivasjon kommer også utenfra. Det hjelper å rei</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=18"> Vikarbyrådirektivet ble gjort gjeldende i Norge i</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=19"> et avgrenset oppdrag til en fast pris. Oppdragsta</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=20"> HØring om utvidet adgang til passregisteret Just</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=21"> andre formål enn dem som kan knyt- andre se</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=22"> Antirasistisk senter har engasjert seg i flere sa</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=23"> blant annet fremlagt en fire siders torturutredni</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=24"> – Opplæringen er mangelfull, og det er ingen kval</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=25"> kvoten sin, blir det avslag på ankene. Å få medle</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=26"> Over på regulert arbeidstid PROFILEN Tekst </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=27"> lØft har vært vanskelig å få til. Vi har klart å </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=28"> Tor Langbach synes det har vært vanskelig å forho</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=29"> ÅRETS BEGIVENHET ADVOKATFEST VED FJORDEN MOTTAKEL</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=30"> – Du har ingen å spØrre når du står i retten og p</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=31"> Bokstavelig talt familieteater: Datteren Lykke sp</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=32"> Siri H SØderberg skriver i sin blogg om å mØte et</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=33"> JU§NYTT nr. 4/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=34"> JU§NYTT nr. 4/2013 HØYESTERETT: Rettskraftsvirkn</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=35"> Selvinkrimineringsvernet HØyesterett avsa 12. ma</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=36"> JU§NYTT nr. 4/2013 HØYESTERETT: Mediene vant i A</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=37"> Advokat og megler Petter Mortvedt advarer boligkj</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=38"> – Resurssterke kjØpere blir ikke så skremt av neg</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=39"> uærlig uansett hvordan byråkratiet rundt er. Jeg </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=40"> Mangler man noen til å ta en Økt på advokatvakten</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=41"> Thorleif G. Bruland eller Fredrick Andersen svare</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=42"> bØker 38 Domstolloven Andre utgave av Anders BØ</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=43"> Finansielle instrumenter Boken omhandler regnskap</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=44"> Hvordan tenker Tilsynsrådet? Av Per Egil Hegge, t</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=45"> Advokatforeningen stØtter begrensninger i odelsre</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=46"> HØYESTERETT Gjennom den selvstendige stilling</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=47"> Han kommer hvert år, og får glimrende tilbakemeld</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=48"> Er det så farlig, Advokat Hektor Gribb drev sin a</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=49"> da? inne, stakkaren. Dessuten ble det noen </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=50"> LØsningen på luksusfellen! </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=51"> Konkurstallene litt fØrste kvarta</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=52"> Menneskerettighetsutvalget A dvok</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=53"> Som en av Norges stØrste kommuner, har Bærum hØ</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=54"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=55"> ■ Bidra til Økt forståelse for og inn- sikt</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=56"> Rime dobler for annen gang Tekst og foto: Georg M</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=57"> Udemokratisk prØvingsrett Morten bruker tid på di</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=58"> TrØndersk logikk Noe som har slått meg, og sikker</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=59"> – Og det gikk friskt for seg? – Åja, bætterdØ, de</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=60"> MEDLEMSNYTT Tyvold Thea Fürst Kluge Adv</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=61"> STATSRÅD 31. desember 2013. Forlenget konstitusj</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=62"> NYTT OM NAVN Advokatfullmektig Kjetil BjØrntvedt </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=63"> Nytt medlemskort, velkomstmappe og fest Advoka</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=64"> 90 BØr embedsmenn eller sakfØrere bli foretrukket</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=65"> 50 Hovedstyret </a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=66"> Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 4 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/21dd1362?page=68"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Augus</a>