If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 01:05<br /> Bevar formen<br /> side 20<br /> Forskud på reformen<br /> Bornholm er snart færdig med det, som resten<br /> af Danmark skal i gang med side 6<br /> Bedre plads til borgeren<br /> Fælles Sprog II fremmer forståelsen side10<br /> Kæmp for din ret side18<br /> Lyst til at lede<br /> Hun er idealist, Ønsker<br /> indflydelse og sætter leder-<br /> faglige kvalifikationer hØjt.<br /> Det er dagens profil af en<br /> ledende ergoterapeut<br /> Side14<br /> 6WUDLJKW<br /> ;*'&^<br /> 0XOWLIXQNWLRQVERUGHWWLOGLWN¡NNHQDOUXP<br /> $OOHIDPLOLHPHGOHPPHUNDQKDYHJO GHDI6WUDLJKW<br /> ‡%RUGHWNDQLQGVWLOOHVHOHNWULVNLK¡MGHQRJKDUHQYDQGULQJSn<br /> FP<br /> ‡'XNDQEHQ\WWHGHWVRPVSLVHERUGRJLQGVWLOOHGHWL<br /> SDVVHQGHK¡MGH<br /> ‡'XNDQK YHGHWWLON¡NNHQERUGVK¡MGHVnHUGHUHNVWUD<br /> SODGVWLOPDGODYQLQJHQ<br /> ‡'XNDQV QNHGHWWLOVLGGHK¡MGHVnHUGHUSODGVQnU<br /> E¡UQHQHVNDOODYHOHNWLHUHOOHUEUXJHGHWVRPOHJHERUG<br /> ‡'HWXQLNNHGHVLJQJ¡UDQYHQGHOVH<a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=1"> ergoterapeuten 01:05 Bevar forme</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=2"> 6WUDLJKW ;*'&^ 0XOWLIXQNWLRQVERUGHWWLOGLWN¡NNHQ</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=3"> 6-9 Velkommen til Ergoterapeuten nr. 1</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=4"> Leder Kommunalreform med nye faglige </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=5"> Kommunalreform 2005 Vag</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=6"> Kommunalreform 2005 Nye mobile tider på Bornhol</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=7"> Den operation har ikke ligefrem vakt begejstri</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=8"> Kommunalreform 2005 Che</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=9"> Kommunalreform 2005 Den </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=10"> Fælles sprog II Tal samme sprog som borgeren </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=11"> Siden testen har Ulla Gaarddal MØrk arbejdet v</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=12"> Fælles sprog II FÆLLES SPROG Fælles sprog</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=13"> www. etf.dk etf.dk BRUGERVENLIGHED Årets fØrste </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=14"> Lederpejling Lyst til at lede Indflydelse, </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=15"> Indflydelse er den allervigtigste drivkraft til, </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=16"> Lederpejling befinder sig som ergoterapeutl</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=17"> Etf tager sagen </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=18"> Etf tager sagen Fyret uden frist Et amt va</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=19"> FAGLIG FORMIDLING Bevar vægten Ergo- og f</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=20"> kroppen”, hvileåndedræt, strækøvelser a.m. Jaques</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=21"> FAGLIG FORMIDLING På denne måde</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=22"> REFERENCER: Behavioural treatment of the overweig</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=23"> LPR Forandringer i kodekataloget 1. januar</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=24"> Ergoterapeuten optager alle læserbreve fra foreni</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=25"> Debat finde ud af mere om baggrunden for M</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=26"> Ergoterapeuten optager alle læserbreve fra foreni</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=27"> Valg i PKA De skal passe på pensionskassen </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=28"> Fysioterapeuter Delegeret Heidi Göttler Centralsy</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=29"> HBnoter I december 2004 “Hovedbestyrelsen har </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=30"> Kort Nyt PKA generalforsamling Generalforsamli</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=31"> Kort Nyt Ny konsulent Eva Wæhrens er pr. 1. ja</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=32"> Visitator – er du registreret rigtigt? LFG Visita</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=33"> MØder/kurser HELE LANDET Fastholdelse af </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=34"> fra “The Well Eldery Study”, men meto- den kan og</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=35"> MØder/kurser ne. Liberaliseringen af markede</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=36"> interesse for det, vil der på mØdet blive etabler</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=37"> MØder/kurser Program: 8.30-9.00 Kaffe m</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=38"> Kontakt Ergoterapeutforeningen Fællessekre</a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=39"> Bøger er billigere i BOGKLUB FOR ERGOTERAPEUTER </a> <a title="Ergoterapeuten Januar 2005 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/21fb5ae6?page=40"> Afsender: Postbox 7777 7000 Fredericia </a>