If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> IFU<br /> INVESTERINGSFONDEN FOR UDVIKLINGSLANDE<br /> ”Det unikke ved IFU er, at fonden går ind med egenkapital direkte i det udenlandske datterselskab.<br /> Det er der ikke mange andre, der gØr. IFU er derfor et vigtigt supplement til den danske banksektor.”<br /> Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, formand for IFU's bestyrelse<br /> ɥ <br /> I UDVIKLINGSLANDE<br /> IFU tilbyder kommercielt partner-<br /> skab til danske virksomheder, der<br /> Ønsker at investere i udviklingslande<br /> og emerging markets.<br /> Vi deltager i etablering af nye selskaber, i<br /> joint ventures med danske og lokale partnere<br /> eller i fusioner og overtagelser. Vi har en<br /> langsigtet investeringshorisont og investerer<br /> direkte i det selskab, der etableres i investe–<br /> ringslandet.<br /> Bidrager med aktiekapital og lån<br /> IFU tilbyder risikovillig kapital på kommer-<br /> cielle vilkår i form af:<br /> ƭɥ*3(#* /(3 +<br /> ƭɥɥ #99 -(<a title="IFU - investeringsfonden for udviklingslande page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2235b02c?page=1"> IFU INVESTERINGSFONDEN FOR UDVIKLINGSLANDE</a> <a title="IFU - investeringsfonden for udviklingslande page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2235b02c?page=2"> ”Det unikke ved IFU er, at fonden går ind med eg</a> <a title="IFU - investeringsfonden for udviklingslande page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2235b02c?page=3"> INVESTERINGER, DER SKABER UDVIKLING IFU's inves</a> <a title="IFU - investeringsfonden for udviklingslande page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2235b02c?page=4"> ”Vi er meget tilfredse med, at IF</a> <a title="IFU - investeringsfonden for udviklingslande page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2235b02c?page=5"> </a> <a title="IFU - investeringsfonden for udviklingslande page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2235b02c?page=6"> ÉN INDGANG – FIRE FONDE IFU har som fund manag</a>