If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Obs!<br /> Gör mottagnings-<br /> kontroll enligt vår<br /> anvisning,<br /> se sid 12<br /> Ägarhandbok<br /> Produktserie uPVC<br /> NorDan AB<br /> Tack för ditt förtroende och val av produktserien uPVC<br /> Vår ambition är att bygga det funktionella fönstret med hög prestanda.<br /> Vi är stolta över att du valt produkter från NorDan AB. Fönster köper man oftast bara<br /> en gång i livet. Därför är det viktigt att de håller, länge. NorDan AB lämnar en generös<br /> produktgaranti eftersom vi vet att våra fönster håller högsta kvalitet. Vårt mål är att du ska<br /> få största möjliga glädje av dina fönster. Hur du själv tar hand om fönstren och underhåller<br /> dem har stor betydelse för deras funktion och livslängd.<br /> Följer du NorDans underhållsföreskrifter och anvisningar försäkrar vi att du får största<br /> möjliga glädje av dina produkter under lång tid.<br /> Fler goda råd och tips finner du också på vår webbsida, www.nordan.se<br /> OBS!<br /><a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=1"> Obs! Gör mottagnings- kontroll enligt vår anvisni</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=2"> Tack för ditt förtroende och val av produktserien</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=3"> Vår ambition med reklamationer Vår målsättning är</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=4"> Kvalitet och miljö på NorDan AB Vår ambition med </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=5"> Underhållsföreskrifter Allmänt om fönsterunderhål</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=6"> Garantivillkor </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=7"> Garanti För aktuella garantier besök anpassad län</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=8"> Garantiförutsättningar NorDan AB ansvarar inte fö</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=9"> Vid eventuell reklamation Reklamationsvillkor enl</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=10"> Reklamationsanmälan vid fel på produkt l Vänd </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=11"> Produkthantering (Referenskällor: Hus AMA 98 och </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=12"> Leverans-/mottagningskontroll Utför alltid levera</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=13"> Goda råd för transport av fönster Om du själv ans</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=14"> Under byggtiden Skydda dina fönster och fönsterdö</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=15"> Monteringsanvisning </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=16"> ABBA ABBA </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=17"> 2. Vridankarjärn Fönstren kommer med förmonterade</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=18"> Fäst produkten i väggen 1. Montageskruv Är produ</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=19"> Fogning/drevning mellan karm och vägg Monteringsf</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=20"> Fogning/drevning INSTRUKTION Utför fogning/drevni</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=21"> Underhållsföreskrifter </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=22"> Inledning Våra underhållsföreskrifter ska noggran</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=23"> uPVC-materialet PVC (polyvinylklorid) är en stark</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=24"> Underhåll av vridbeslag Gäller vridfönster. Vridb</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=25"> Beslag och detaljer - funktionella material Allmä</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=26"> Återvinning av demonterad produkt När du nermonte</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=27"> Undvik termiska glassprickor Glas kan spricka när</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=28"> Så här undviker du invändig kondens l Genom at</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=29"> Kondens Kondens på glas Kondens på fönsterrutor </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=30"> Underhållsdokumentation Ordernummer: Åtgärd </a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=31"> Åtgärd Datum: Åtgärd Datum: Åtgär</a> <a title="20181025-001_uPVC_Handbok page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/22b3fbed?page=32"> NorDan AB Grebbestadsvägen 8 457</a>