If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TURISM<br /> Utges av SCR – Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation ❘ www.scr.se ❘ www.camping.se 4 • 09 Årgång 4<br /> östersunds stugby & Camping<br /> full beläggning<br /> över vintern<br /> nederländerna – Hög kvalitet på liten yta platsreportage – Vinteraktiviteter fyller<br /> Gräsmarksgården Unika konferenser – Utmanar på mötesmarknaSdveea 4n• 2009 # 1<br /> 2 # Svea 4 • 2009<br /> OM SCR<br /> SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares<br /> Riksorganisation, är bransch- och marknads-<br /> organisation för Sveriges camping- och stug-<br /> företagare. Sedan 1967 marknadsför vi svensk<br /> camping i Sverige och utomlands, samt<br /> erbjuder våra medlemmar rådgivning och<br /> utbildning.<br /> medlemmar<br /> SCR:s 500 medlemmar erbjuder mer än<br /> 100 000 campingtomter och 13 000 stugor.<br /> samarbeten och ägarintressen<br /> SCR är delägare i Svensk Turism, Visit Sweden<br /> (via Svensk Turism) och Turismens Utrednings-<br <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=1"> TURISM Utges av SCR – Sveriges Camping & Stugföre</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=2"> 2 # Svea 4 • 2009</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=3"> OM SCR SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagare</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=4"> NyHETER I KORTHET stark ökning av utländska g</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=5"> Foto: Tourism Fiji på fiji bryr man sig om turis</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=6"> PLATSREPORTAGE Foto: Gräsmarksgården natur som </a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=7"> Svea 42 • 2009 # 7</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=8"> m ping a y &C tugb nds S PLATSREPORTAGE su ste</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=9"> dl system </a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=10"> AVTALSRÖRELSEN Foto: Håkan Flank mats Hulth, vd</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=11"> INVESTERINGAR – Vi vill stå f</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=12"> SVEAPINATNERLNENATIONELLT </a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=13"> i nederländerna tenderar de att spendera något mi</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=14"> KASSAREGISTER låt dig inte luras inför bytet a</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=15"> KONFERENSER Bakom begreppet Unika konferenser</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=16"> 16 # Svea 4 • 2009</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=17"> PROFILEN Foto: Eero Hannu</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=18"> PROFILEN </a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=19"> Från Holland till vildmarken nu är det sju år se</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=20"> HALLÅ dÄR Hallå där: styrelseledamöter i sCr </a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=21"> NyTT FRÅN SCR nyheter för dig som är SCR-medlem</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=22"> NyTT FRÅN SCR premiär för en ny galleria 2010 </a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=23"> Svea 4 • 2009 # 23</a> <a title="Svea nr 4, 2009 | Sveriges enda tidning f&ouml;r campingf&ouml;retagare page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/230aa328?page=24"> Avs: SCR Box 5079 402 22 Göteborg </a>