If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fagligt Forsvar<br /> Nr. 6 - 2009 Fagblad for hærens konstabler og korporaler<br /> Tema:<br /> Støtte til<br /> kolleger<br /> med psykiske<br /> efterreaktioner<br /> Læs også: Forsvaret får straf i Farum-sag • Repræsentantskab fokuserer på helheden<br /> Udgiver:<br /> Hærens Konstabel- og<br /> Korporalforening<br /> Ansvarshavende redaktør:<br /> Forbundsformand<br /> Flemming Vinther<br /> Journalistisk redaktør:<br /> Tine Nørholtz<br /> tin@hkkf.dk<br /> Forbundet: 33 93 65 22<br /> A-kasse og bogholderi:<br /> 86 82 61 88<br /> Lay-out:<br /> bo-soerensen.dk<br /> Grafisk produktion:<br /> Niels Bak - niba@adr.dk<br /> Fagligt Forsvar nr. 1/2010<br /> udkommer ultimo februar<br /> 2010.<br /> Læserbreve/indlæg skal<br /> være redaktionen i hænde<br /> senest den 25. januar<br /> 2010.<br /> Forsidefoto:<br /> Gert Blume<br /> Meld flytning:<br /> HKKF<br /> Borgergade 101<br /> 8<a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=1"> Fagligt Forsvar Nr. 6 - 2009 </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=2"> Udgiver: Hærens Konstabel- og Korporalforening </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=3"> 10 TEMa: STøTTE TIL KoLLEgER MEd </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=4"> Siden sidst Få overblik over de væsentligste ny</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=5"> ste nummer af Fagligt Forsvar. Få flere nyheder o</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=6"> Hjerneskadet efter Farum-sagen: Godt at ansvaret</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=7"> I 2005 blev 23 ansatte i forsvaret sat til at ryd</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=8"> Stor fruStration hos Rullemaries fædre på amager </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=9"> Lyt til eksperterne I HKKF har forbundsformand Fl</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=10"> TeMa reaktioner Danske soldater leverer hver dag </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=11"> mkomst i den enkeltes situation, og at der mang</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=12"> TeMa fra krig til fred I kampzonen i Afghanist</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=13"> Bjarke Jensen har taget kursus i kollegastøtte og</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=14"> TeMa liVlinen Livlinen hjælper de medlemmer, der </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=15"> ”Jegladeraltidsoldatentage initiativettilforeksem</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=16"> TeMa Heine har været der selv Som PTSD-ramt </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=17"> ”havDdaevbirkuogmfohrjpesmy,ksoalodgvhijflæelrpe,</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=18"> TeMa vil forebyGGe krigstraumer Et forskningsp</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=19"> jeg ville opleVe udviklingen Michael Kattrup Las</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=20"> Dine oplevelser er som et korthus. Gå ikke ind i </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=21"> H.c. Martinussen pegede på, at skat- tefrihed ikk</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=22"> a-kaSSenS generalforsamling Stigende ledighed, e</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=23"> årets leder: følG miG - i morgen angriber vi ige</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=24"> Søren Sørensen foran felthospita- let i gang med </a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=25"> af mit fag på en anden måde. Faktisk var det plan</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=26"> pedro blev inspireret af vikingerne ”De ting v</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=27"> kan. Både den måde de ringer en 9-liner ind på,og</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=28"> i forbrydelSen er forsvaret i forklædning Der l</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=29"> Fondenes afkast for 3. kvartal 2009 pENSIoNSFoN</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=30"> Kort nyt svinget, som drives af en ekstraordinæ</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=31"> god jul Forbundet ønsker alle medlemmer en rigti</a> <a title="Fagligt Forsvar 6 2009 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2317a028?page=32"> MAGASINPOST-UMM ID NR: 42525 klimateSt af iKK</a>