If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 3M Perioperativ vård<br /> 2013 / 2014<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3M™ Produktkatalog<br /> <br /> <br /> Incisionsfilmer<br /> Operationsdrapering<br /> Rockar<br /> Kundanpassade set<br /> <br /> 3M™ Health Care<br /> Hög kvalitet på draperingsmaterial och häftämne<br /> 3Ms produkter används av operationspersonal över hela världen. 3M<br /> använder innovativa teknologier för att skapa ett avancerat sortiment<br /> av produkter för operation av hög kvalitet som du kan lita på.<br /> Häftämnen är en av 3Ms kärnteknologier och våra häftande produkter<br /> har häftämnen speciellt avsedda för ändamålet. 3M producerar såväl<br /> lim och tejp så starkt att det kan hålla samman flygplan, som förband<br /> och drapering som är mycket skonsamma mot huden samtidigt som<br /> de sitter väl på plats.<br /> Kostnadseffektivitet<br /> 3M erbjuder ett brett sortiment av såväl enskilda produkter <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=1"> 3M Perioperativ vård 2013 / 2014 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=2"> </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=3"> 3M™ Health Care Hög kvalitet på draperingsmateria</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=4"> Att bibehålla det sterila fältet Drapering a</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=5"> Den kritiska zonen Det kritiska området i en d</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=6"> </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=7"> Innehållsförteckning Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=8"> 8</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=9"> Incisionsfilm </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=10"> Incisionsfilm Postoperativ sårinfektion är en </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=11"> 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm 15 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=12"> 3M™ Ioban™ EZ antimikrobiell incisionsfilm 26</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=13"> 20 x 20 38 x 25 38 x 41</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=14"> 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm 15 x 20 1035 I</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=15"> Incisionsfilm Allmän kirurgi Ortopedi Kardi</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=16"> Allmän kirurgi Eftersom allmänkirurgiska ingrep</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=17"> Allmän kirurgi 10 x 55 4x9000 Universalset 1</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=18"> Allmän kirurgi 150 x 250 200 x 150 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=19"> 80 x 145 200 x 150 360 x 200 4x </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=20"> Allmän kirurgi 75 x 114 9040 Be</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=21"> Allmän kirurgi 10 x 55 4x 150 x 200 80 x 1</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=22"> Allmän kirurgi 9066 L</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=23"> 49 x 49 50 x 55 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=24"> Allmän kirurgi 1034NS CVK-lakan Storlek </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=25"> 87 x 74 74 x 74 7</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=26"> 26 Allmän kirurgi 6665 3M™ Ioban™ 2 Abdominope</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=27"> Incisionsfilmer Allmän kirurgi Ortopedi Kar</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=28"> Ortopedi Vid ortopediska ingrepp krävs en stark</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=29"> Ortopedi 10 x 55 4x 100 x 75 250 x 150 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=30"> Ortopedi 10 x 55 85 100 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=31"> 4x80 x 145 200 x 150 360 x 200 90 2 5 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=32"> 6x8 10 x 55 200 x </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=33"> 260 x 228 9196 75 x 100 75 x 100 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=34"> 115 x 58 320 x 213 48 x 25 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=35"> 120 x 180 87 x 74 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=36"> Ortopedi 4x 10 x 55 226 cm (292 c</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=37"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=38"> Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi De flesta </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=39"> 200 x 150 250 x 150 228 x 260 10 x 55 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=40"> 40 Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=41"> 183 x 152 182 x 228 228 x 330 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=42"> 42</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=43"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=44"> Obstetrik och gynekologi Obstetriska ingrepp så</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=45"> 10 x 55 4 x 100 x 75 250 x 15</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=46"> Obstetrik / Gynekologi 75 x 114 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=47"> 152 x 152 170 x 170 75 x 114 85</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=48"> 4x 75 x 90 200 x 150 1079 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=49"> 300 x 235 86 x 108 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=50"> Obstetrik / Gynekologi 2065 Abdominoperinealla</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=51"> 254 x 291 10 x 55 6697 4x 80 x 1</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=52"> Obstetrik / Gynekologi 254 x 279 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=53"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=54"> Urologi Vid urologiska ingrepp förekommer stora</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=55"> Urologi 10 x 55 4 x </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=56"> Urologi 9023 Perineal hålduk 76 x 170 Storlek</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=57"> 152 x 152 170 x 170 75 x 114 85</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=58"> 4x 75 x 90 200 x 150 1079 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=59"> 4x 75 x 90 200 x 150 195 x </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=60"> 60 Urologi 2065 Abdomino perineallakan - bens</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=61"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=62"> Ögonkirurgi Ögonkirurgi utförs ofta under lokal</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=63"> 40 x 40 40 x 40 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=64"> Ögonkirurgi 80 x 130 1030 Transparent häftand</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=65"> 155 x 275 155 x 2</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=66"> Ögonkirurgi 155 x 178 1064 Ögonlakan med häft</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=67"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=68"> ÖNH- och huvud-/halskirurgi Ingrepp i ansiktsom</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=69"> 0 75 x 9 x 145 80 10 x 55 15</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=70"> ÖNH- och huvud-/halskirurgi 10 x 55 114 x </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=71"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=72"> Neurokirurgi Neurokirurgiska ingrepp tar ofta l</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=73"> 0 75 x 9 x 145 80 150 x 250 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=74"> Neurokirurgi 196 200 x 150 231 x 406 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=75"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=76"> Övrig drapering och tillbehör 3M har ett brett </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=77"> Övrig drapering 55 x 55 6x8 9026 Hålduk Storlek </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=78"> Övrig drapering 17 cm x 6,5 cm 9032NS Hållakan, o</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=79"> 70 x 50 55 x 10 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=80"> Tillbehör 45 x 30 1000 Kantduk liten Storle</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=81"> 120 x 130 120 x 180 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=82"> Tillbehör 9096 Armskydd Storlek </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=83"> 115 x 58 45 x 30 86 x 108</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=84"> 84 Tillbehör - uppsamlingspåsar 50 x 55 1016</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=85"> Tillbehör - instrumentskydd 90 x 110 1012 Flu</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=86"> 265 x 150 </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=87"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=88"> Operationsrockar – uppdukning, standard och först</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=89"> 3M™ High Protection (HP) rock uppdukning, standar</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=90"> 90 3M™ Komfortrock – standard och förstärkt </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=91"> 3M™ Basrock – standard Basrock – standar</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=92"> </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=93"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=94"> Kundanpassade set 3M™ kundanpassade set – en </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=95"> Incisionsfilmer </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=96"> Index produktnummer Produktnummer incisionsfilme</a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=97"> Produktnummer drapering </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=98"> Index produktnummer Produktnummer drapering </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=99"> </a> <a title="3M Operationskatalog 2013/2014 SE page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/2381d0ed?page=100"> 3M Hälsovård Perioperativ vård 3M Svenska AB Boll</a>