If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Efteruddannelse<br /> Kurser 2014<br /> 2. halvår<br /> Odontologi<br /> Drift<br /> Konferencer<br /> Tandplejeteamet<br /> Udland<br /> Kære kollega ...<br /> Tandlægeforeningens efteruddannelse er stolt af at kunne<br /> præsentere det nye kursusudbud til efteråret 2014. Jeg<br /> håber, at du vil gøre brug af vores tilbud og på den måde<br /> sikre, at du holder din faglighed ved lige.<br /> ”<br /> Lær af eksperterne<br /> Vi har udarbejdet et nyt koncept ”Lær af eksperterne”, hvor<br /> vi fået to erfarne specialister Dr. Didier Dietschi og Dr. ste-<br /> phen L. Buchanan til København i efteråret – læs mere om<br /> det på side 6-7.<br /> Vi har valgt at gentage Tandlægeforeningens Lederuddan-<br /> nelse, da vi ved, at der er et stort behov og mange medlem-<br /> mer ønsker mere viden om ledelse. Vi ved, det er en stor<br /> beslutning at tilmelde sig et så omfattende forløb, og derfor<br /> har vi valgt at du kan deltage i de moduler,<a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=1"> Efteruddannelse Kurser 2014 2. halvår </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=2"> Kære kollega ... Tandlægeforeningens efter</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=3"> Indhold IndlednIng og formål </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=4"> Og så det praktiske ... tIlmeldIng:</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=5"> symposium 2014 - oral rehabilitering – livskvalit</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=6"> the art of endodontics an all new lecture from di</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=7"> bio-aesthetics – advanced use of composite in aes</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=8"> OdOntOlOgi oral medicin - Hands on lær af tandlæ</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=9"> cone beam ct kursus – 3 dages teoretisk indføring</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=10"> OdOntOlOgi vågen sedering – nyt kUrsUs </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=11"> basal og livreddende førstehjælp – årlig opdateri</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=12"> temadag om kontrol af caries og sektorovergange </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=13"> kursusdag for offentligt ansatte tandlæger – av, </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=14"> Implantologi 1 – gør din næste implantat behandli</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=15"> Implantologi 2 – gør din næste komplicerede impla</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=16"> TKU Efteruddannelsen arbejdskursus - bidhævnin</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=17"> TKU Efteruddannelsen arbejdskursus - fortandspla</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=18"> faglig dag for nyuddannede – lær at lave verdens </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=19"> ny i praksis – vejen til et spændende og udfordre</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=20"> KOMMUNIKÉR EFFEKTIVT MED DINE PATIENTER </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=21"> Undgå journalens faldgruber - for tandlæger drif</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=22"> få succes med din ledelse af klinikken Tandlægefo</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=23"> drift Jens Astrup Madsen Peter Trudslev </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=24"> Bundsolid Professionel Personlig </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=25"> klinikejerkonference 2015 – med fokus på vinderku</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=26"> Morgen på hotellet Morgen i sommerhuset </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=27"> Iso 9001 kvalitetsstyringsforløb 2014 drift Mar</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=28"> bedre intraorale røntgenbilleder – teori og praks</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=29"> Hk Uddannelsesdag december 2014 team beskrIvels</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=30"> team tandlægeoverenskomsten – nyt, kort og godt </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=31"> Undgå journalens faldgruber – for klinikpersonale</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=32"> Udland frank spear - kursusrejse til boston E</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=33"> fdI bangkok 2015 Efteruddannelse Udland Tand</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=34"> individUelt Individuelle kurser Mari</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=35"> Individuelle kurser Charlotte Bonde </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=36"> “Gode kursusgivere er en mangelvare – men ikke ho</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=37"> Merete aaboe </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=38"> til opslagstavlen Til opslagstavlen Kursu</a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=39"> Kursustitel </a> <a title="91669_Kursuskatalog_2_2014_FINAL page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/23b1c0ac?page=40"> Efteruddannelse Medlemstilbud Tandlægef</a>