If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NORRA<br /> Nr 1, febr. 2020<br /> För dig som är medlem i Norra Skogsägarn<br /> a<br /> Medlem<br /> Foto: Mikael Lundgren<br /> +<br /> I<br /> ER 28 RETAGARE<br /> 000 SKOGSFÖ <br /> RKN NGSRESURSE<br /> ÖKADE<br /> I<br /> I II<br /> I<br /> NVESTERA KUNS<br /> PÅ GÅNG NÄR NGSPOL T KEN<br /> AVV<br /> I<br /> KAP<br /> En ny modern skogsägareförening<br /> Text: Jonas Eriksson<br /> När fusionsplanen klubbades på extra­<br /> stämmorna i Örnsköldsvik den 7 febru­<br /> ari följdes beslutet av stående ovationer<br /> och applåder från fullmäktige. Fusionen<br /> är den största händelsen i den norrländ­<br /> ska skogsägarrörelsens historia och ger möj­<br /> ligheter att skapa ännu större medlems­<br /> nytta till dig som är ägare av föreningen.<br /> Syftet med en skogsägarförening är just<br /> att främja medlemmarnas ekonomiska in­<br /> tressen. Fusionen ger de muskler som be­<br /> hövs för at<a title="Norra Medlem 1/2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/24270a66?page=1"> NORRA Nr 1, febr. 2020 För dig som är medlem i No</a> <a title="Norra Medlem 1/2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/24270a66?page=2"> Skogsföretagare i Norrland står enade Den 7 febr</a> <a title="Norra Medlem 1/2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/24270a66?page=3"> Hur känns det? Vid extrastämman blev det ett rung</a> <a title="Norra Medlem 1/2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/24270a66?page=4"> Stimulansinsatser för ökade avverknings- resurser</a> <a title="Norra Medlem 1/2020 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/24270a66?page=5"> dessutom inlett samarbete med ett antal entrepren</a> <a title="Norra Medlem 1/2020 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/24270a66?page=6"> Ökade kunskaper med Mersmak röjning Med röjning </a> <a title="Norra Medlem 1/2020 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/24270a66?page=7"> På gång i näringspolitiken Full fart på skogspro</a> <a title="Norra Medlem 1/2020 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/24270a66?page=8"> B Posttidning B Returer till: Norra Skogsägarna </a>