If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MONTERINGSINSTRUKTION<br /> HAKI UNIVERSAL<br /> © HAKI AB 2014<br /> Viktig information<br /> HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som<br /> enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.<br /> HAKIs typkontrollintyg gäller endast för ställningar med vilkas material, dimensioner<br /> och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.<br /> HAKIs systemställningar får inte byggas med inblandning av komponenter eller<br /> sammankopplas med ställning av annat fabrikat än HAKI utan att en särskild<br /> utredning om bärförmågan har gjorts. Normal komplettering av ställning med<br /> ställningsrör och godkända kopplingar möter dock inga hinder.<br /> Att blanda komponenter från olika leverantörer kan göra försäkringsskyddet ogiltigt.<br /> HAKI förbehåller sig rätten till löpande tekniska förändringar.<br /> Monteringsinstrukt ion skall medfölja ställningen då den avlämnas t ill användaren.<br /> D<a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=1"> MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=2"> Viktig information HAKIs produktansvar och monter</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=3"> förutsättningar HAKI Universal HAKI Universal ha</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=4"> förutsättningar Allmänt - Tvärgående inplankning</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=5"> KOMPOnEntförtECKning Benämning </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=6"> KOMPOnEntförtECKning Benämning </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=7"> KOMPOnEntförtECKning Benämning </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=8"> KOMPOnEntförtECKning Benämning </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=9"> KOMPOnEntförtECKning Benämning </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=10"> KOMPOnEntförtECKning Benämning </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=11"> KOMPOnEntförtECKning Benämning </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=12"> KOMPOnEntförtECKning Benämning </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=13"> Informat ion om säkerheten vid montering och demo</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=14"> MOntEring Innan ställningen monteras kontrollera</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=15"> MOntEring 4. 4. Montera HAKI Krokplan på tvärbal</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=16"> MOntEring 7. Utvändig trappa 7. UTV trappan mont</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=17"> tVärgåEnDE inPLanKning 10. 10. Montera trall på </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=18"> tVärgåEnDE inPLanKning 13. Utvändig trappa 13. U</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=19"> BELastningsförutsättningar Bottenskruvar Ställnin</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=20"> BELastningsförutsättningar Stagning och förankrin</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=21"> BELastningsförutsättningar Tillåtna spirlaster Vi</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=22"> BELastningsförutsättningar Tillåtna bygghöjder </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=23"> BELastningsförutsättningar tillåtna bygghöjder f</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=24"> BELastningsförutsättningar Konsoler Varje nivå d</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=25"> BELastningsförutsättningar Fackverksbalkar fackve</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=26"> Underhåll och förvaring 1. Efter användningen må</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=27"> säKEr stäLLning Alternat iva byggmetoder vid för</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=28"> PErsOnLig faLLsKyDDsutrustning Infästningspunkter</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=29"> Anteckningar 29</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=30"> Anteckningar 30</a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=31"> </a> <a title="Manual HAKI Universal SE.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/251770a7?page=32"> Checklista för ställningskontroll 1. Plan för </a>