If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Stockholmshemmet<br /> Tidningen för dig som bor hos oss Nr 4 December 2017<br /> T ema:<br /> Hållbarhet<br /> Klimatsmart<br /> i Valla Torg<br /> Textilinsamling i våra Så jobbar Stockholms­ Klimatsmart mat­<br /> områden – liten insats hem med miljö och lagning – tips som gör<br /> ger stor effekt hållbarhet gott för dig och miljön<br /> HÄLSNING FRÅN VD<br /> För en hållbar framtid<br /> 2017 börjar närma Valla Torg – en grön satsning<br /> sig sitt slut och I vårt miljöarbete med våra bostäder är<br /> samtidigt som det ombyggnationen i Valla torg det mest<br /> är en tid för reflek- tydliga exemplet. Sedan 2015 pågår en<br /> <a title="Sthlmshemmet nr 4 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/252209e3?page=1"> Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos os</a> <a title="Sthlmshemmet nr 4 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/252209e3?page=2"> HÄLSNING FRÅN VD För en hållbar framtid </a> <a title="Sthlmshemmet nr 4 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/252209e3?page=3"> MILJÖARBETE Vi ska vara ett bra miljöval At</a> <a title="Sthlmshemmet nr 4 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/252209e3?page=4"> OMBYGGNATION Nu börjar tillbaka- flytten till Va</a> <a title="Sthlmshemmet nr 4 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/252209e3?page=5"> Visste du att... närmare 40 procent av det som sl</a> <a title="Sthlmshemmet nr 4 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/252209e3?page=6"> TIPS PÅ ÅTERBRUK Dela är det nya äga Att äg</a> <a title="Sthlmshemmet nr 4 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/252209e3?page=7"> Återvinning på modet I Sverige lämnar vi bara in</a> <a title="Sthlmshemmet nr 4 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/252209e3?page=8"> KLIMATSMART MAT Klimatsmart mat – bra för al</a>