If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FORSKNING<br /> Ph.d. på akut-<br /> afdelingen<br /> GUIDE<br /> Sig nej<br /> og pyt<br /> #2 2019<br /> TEMA<br /> TVÆR­<br /> FAGLIGHED<br /> Tættere<br /> samarbejde<br /> DET PSYKISKE ARBEJDS­<br /> MILJØ SKAL I FOKUS<br /> De fleste ergoterapeuter synes i høj grad, at de arbejder med opgaver, der er inte-<br /> ressante og inspirerende. Det viser den nationale måling "Arbejdsmiljø og helbred<br /> i Danmark", som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø offentliggjorde<br /> i slutningen af januar.<br /> Resultatet er rigtig positivt. Men desværre viser undersøgelsen også, at arbejds-<br /> pladsernes fokus på arbejdsmiljøet kunne være bedre. De adspu<a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=1"> FORSKNING Ph.d. på akut- afdelingen GUIDE Sig </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=2"> DET PSYKISKE ARBEJDS­ MILJØ SKAL I FOKUS </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=3"> 12 — Tema Tvær- faglighed — Ergoterapeuter er ud</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=4"> Nyheder i 2019 XXL-Rehab Rise N </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=5"> Tekst Trine Vu — Foto Martin Bubandt Ph.d. </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=6"> Om de ældres problemer med aktivitetsudførel- sen</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=7"> </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=8"> ge et observationsbaseret redskab, hvor patienter</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=9"> HÅG Capisco® Unik – Innovativ – Eksklusiv – Svane</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=10"> Velfærdsteknologi til borgere med skaber ro og tr</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=11"> være etisk at teste sengeredning på en flersengs-</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=12"> Tekst Jakob Kehlet — Foto Martin Bubandt </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=13"> Maja Schmidt Jensen Sektionsleder Visitation og H</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=14"> Maja Holm Larsen Sagsbehandler Visitation og Hjæl</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=15"> H vert år stille</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=16"> Som eksempel på en vellykket sag nævner hun et te</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=17"> at have et bredt spektrum af arbejdsopgaver, er a</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=18"> kræfter med nye arbejdsområder. Det har været en </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=19"> Tekst Morten Bruun — Foto Martin Bubandt </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=20"> Christina Emborg Ergoterapeut Ernæringsteamet i R</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=21"> Møller og Tina Bossow. Derudover har Christina Em</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=22"> sen skulle han have fortykningsmiddel blandet i d</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=23"> Ergoterapeuten — Nr. 2 — 2019 23</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=24"> </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=25"> Tekst Trine Vu — Foto Martin Bubandt </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=26"> — Det er en patientgruppe, der har nogle ret diffu</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=27"> Mathilde Pedersen Ergoterapeut Fysio- og Ergotera</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=28"> Hvorfor nØjes med at se, når man kan fØle? Tiden</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=29"> Tekst Helle Jung — Illustration Helle Scheffmann </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=30"> er pressede, er vi tilbøjelige til at udskyde en </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=31"> Pyt — bruges over for en selv. Det er et ord, man</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=32"> Tekst Birgit Søes Rasmussen — Foto Martin Bubandt</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=33"> </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=34"> per med at dække bord, skrælle kartofler, lave sa</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=35"> træning. Gåture i ujævnt terræn, siddende gymna- </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=36"> — De følger hinanden tæt og taler om, hvad de lav</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=37"> Udviklings- og forskningspulje i regionerne Har</a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=38"> Aktuelt Etf Temadag om hjælpemidler — sæt kryds </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=39"> Månedens bog Sygepleje i det nære sundhedsvæsen </a> <a title="Ergoterapeuten_02:2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/25313b27?page=40"> Afsender Ergoterapeutforeningen — Nørre Voldgade </a>