If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Řada 6R <br /> Velké modely<br /> Lehké. Silné. Promyšlené.<br /> connectivity<br /> inside<br /> 2 |<br /> Lehké. <br /> SiLNé. <br /> PROMYŠLeNé.<br /> U firmy John Deere být „dostatečně dobrý“ nikdy nebylo <br /> dostatečně dobré. Ukázkovým příkladem této filozofie je rozšíření <br /> naší řady traktorů 6R.<br /> Oba naše nové nejvyšší modely řady, 6230R a 6250R, jsou se svou hmotností <br /> 9,3 t a výkonem až 300 k lehké a silné. Takový výkon nelze najít u žádného <br /> jiného traktoru této hmotnostní kategorie. Jedná se o kombinaci, která přináší <br /> novou úroveň jízdních vlastností a tahového výkonu. Navíc se jedná o velmi <br /> promyšlené stroje vybavené například novým joystickem John deere <br /> CommandPRO pro vynikající ergonomii a bezproblémové ovládání.<br /> |3<br /> Obsah<br /> Úvod ..................................................................................... 2<br /> Přehled .....................................................<a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=1"> Řada 6R  Velké modely Lehké. Silné. Promyšlen</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=2"> 2 | Lehké.  SiLNé.  PROMYŠLeNé. U firmy Joh</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=3"> |3 Obsah Úvod ..........................</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=4"> 4| Integrované připojení Špičková ka</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=5"> Vynikající hydraulika Maximální hydraulický  průt</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=6"> 6| POdSTaTNé NaVÝŠeNÍ  VÝkONNOSTi T</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=7"> |7 dlou</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=8"> 8| PRéMiOVé PŘeVOdOVkY  PRO PRéMiOVé</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=9"> Otočné kolečko pro  nastavení rychlosti Rychlost</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=10"> 10 | VYSPĚLÁ TeChNOLOGie  dVOJiTé SPOJk</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=11"> Regulace rychlosti Řadicí páka automatický re</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=12"> 12 | VYNikaJÍCÍ TahOVÁ   ÚČiNNOST, NiŽŠÍ  </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=13"> | 13 Traktory řady 6R  dosahují více než  90% ú</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=14"> 14 | PLYNULÁ JÍZda Odpružení Triple Li</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=15"> 1x </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=16"> 16 | iMPOZaNTNÍ VÝhLed Vysoká míra erg</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=17"> | 17 Velký prostor 3,33 m³, nízká  Otočné</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=18"> 18 | NOVÝ JOYSTiCk COMMaNdPRO Ovl</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=19"> OVLÁdÁNÍ  PLaZiVÝCh  RYChLOSTÍ VOLBa  S</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=20"> 20 | PROZÁŘeNÁ NOC Příroda nikdy neres</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=21"> 2 delŠí PRAcovní den vyŠŠí</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=22"> 22 | TĚŽkÁ PRÁCe   OdVedeNa SNÁZe </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=23"> Průtok 160 l/min až 6 zadních vnějšíc</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=24"> 24 | VYŠŠÍ VÝkONNOST Perfektní souhra</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=25"> | 25 </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=26"> 26 | aUTOMaTiCké NaVÁdĚNÍ –   VYUŽiJT</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=27"> | 27 displej GreenStar 2630 Využijte </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=28"> 28 | POkROČiLé NaVÁdĚNÍ a ŘeŠeNÍ  PReCiZNÍ</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=29"> aPLikaCe VaRiaBiLNÍCh dÁVek  ORGaNiCkéhO hNOJiVa </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=30"> 30 | VaŠe BRÁNa ke kVaLiTNĚJŠÍMU  ROZhOdOVÁ</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=31"> řídicí středisko Přejděte do operačního střediska</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=32"> 32 | NÁhRadNÍ  dÍLY a SeRViS PowErGard díky</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=33"> orIGINálNÍ. SloVo, KtEré JE třEba brát VážNĚ. Pou</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=34"> 34 | Technické údaje Model tRAktoRU </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=35"> | 35 Model tRAktoRU </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=36"> 36 | american Society of agricultural and Bi</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=37"> | 37 6175R, 6195R, 6215R </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=38"> 38 | JedNOdUChÝ VÝBĚR Když js</a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=39"> | 39 Verze velkých modelů řady 6r PoPis </a> <a title="34AG.2016.104198.01_CZE_CZ page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/25693ba7?page=40"> NOThiNG RUNS   Like a deeRe. Servisní středisk</a>