If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2020<br /> Vision för hållbart samhällsbyggande. .......... sid 3<br /> En klimatsmart omställning ................................ sid 4<br /> Möjligheternas naturvård......................................sid 6<br /> Framtidens konkurrenskraft ................................sid 8<br /> Skapa rätt förutsättningar.................................. sid 11<br /> Några fakta om Norra Skog............................... sid 13<br /> 2<br /> Vision för hållbart samhällsbyggande<br /> Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra Sverige har Norra Skog arbetat<br /> fram en vision för hållbart samhällsbyggande. Visionen fyller vi, allt eftersom, på med<br /> erbjudanden till samhället som vi presenterar inom tre prioriterade fokusområden;<br /> klimatsmart omställning, möjligheternas naturvård och framtidens konkurrenskraft.<br /> För att visionen ska uppnås behöver samhället skapa rätta förutsättningar. Det handlar<br /> om långsiktiga spelregler och sund my<a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=1"> 2020</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=2"> Vision för hållbart samhällsbyggande. .......... </a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=3"> Vision för hållbart samhällsbyggande Som intress</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=4"> En klimatsmart omställning Världen står inför st</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=5"> Klimatsmart Möjligheternas </a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=6"> Variationsrika skogar För att skapa variationsrik</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=7"> Klimatsmart Möjligheternas </a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=8"> Utvecklad samverkan En utvecklad samverkan mellan</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=9"> Räknar man även med underleverantörer skapar skog</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=10"> Klimatsmart Möjligheternas </a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=11"> anslagen till vägförbättringar eller underhåll av</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=12"> Klimatsmart Möjligheternas </a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=13"> Internationell påverkan Sverige är en stor skogsn</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=14"> omfattande trävaruproduktion i egen industri och </a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=15"> Anteckningar: …………………………………………………………………………………………</a> <a title="Samh&auml;llspolitisk vision &ndash; Norra Skog page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/257b4be2?page=16"> 16</a>