If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> EKOVENT Energiåtervinningssystem<br /> En smart<br /> energi-<br /> besparing<br /> EKO-HYDROOPT S & EKO-HYDROOPT M<br /> TA TILLVARA PÅ ENERGIN<br /> I LUFTEN<br /> Att låta luft som värmts upp (eller blivit av-<br /> kyld) försvinna ut med ventilationen är onö-<br /> digt slöseri. Speciellt som det finns ett mycket<br /> smartare alternativ: att återvinna energin ur<br /> frånluften och återföra den till tilluften.<br /> Med ett energiåtervinningssystem minskar du<br /> behovet av ny värme och kyla, sänker drifts-<br /> kostnaderna och spar såväl miljö som eko-<br /> nomi. Exakt hur stor besparingen kan bli, tar<br /> vi reda på i en förstudie innan du installerar<br /> systemet.<br /> Tre skäl för att använda ett system för<br /> energiåtervinning:<br />  Genom att återvinna värme/kyla ur luften minskar<br /> behovet av nyproducerad värme/kyla.<br />  Återvinning minskar din årliga energiförbrukning och<br /> troligtvis även investeringsbeho<a title="Broschyr EKO-HYDROOPT_201603 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2618bb2c?page=1"> EKOVENT Energiåtervinningssystem En smar</a> <a title="Broschyr EKO-HYDROOPT_201603 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2618bb2c?page=2"> TA TILLVARA PÅ ENERGIN I LUFTEN Att låta luft </a> <a title="Broschyr EKO-HYDROOPT_201603 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2618bb2c?page=3"> EKO-HYDROOPT S/M – gör det enkelt a</a> <a title="Broschyr EKO-HYDROOPT_201603 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2618bb2c?page=4"> SMARTA DETALJER GER EN OPTIMAL HELHET EKO-HYDROO</a> <a title="Broschyr EKO-HYDROOPT_201603 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2618bb2c?page=5"> DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR ALLA BEHOV EKO-</a> <a title="Broschyr EKO-HYDROOPT_201603 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2618bb2c?page=6"> Tekniska data EKO-HYDROOPT S Modell Med</a> <a title="Broschyr EKO-HYDROOPT_201603 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2618bb2c?page=7"> Jämförelse av EKO-HYDROOPT S och EKO-HYDROOPT M E</a> <a title="Broschyr EKO-HYDROOPT_201603 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2618bb2c?page=8"> HUVUDKONTOR Mejselgatan 7, 235 32 Vellinge Tel 04</a>