If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberetning www.nkk.no<br /> 2010<br /> HALDENSTØVER. Foto: Vibeke Brath<br /> NKKs verdier<br /> NKK skal være<br /> Engasjerende<br /> Med engasjerende mener vi:<br /> • at NKK arbeider for hund som en aktiv, spennende<br /> og engasjerende aktivitet.<br /> • at medlemskap og tillitsverv i NKK-systemet skal<br /> oppleves som meningsfullt, lærerikt og engasje-<br /> rende.<br /> • at NKK viser seg i media og i samfunnet med ty-<br /> delige holdninger og meninger.<br /> Inkluderende<br /> Med inkluderende mener vi:<br /> • at alle hundeeiere skal være tilknyttet NKK fordi<br /> de føler de har noe igjen for det. I NKK skal det<br /> være plass for alle interesser innen hundesport.<br /> • at NKK arbeider for inkludering av hund og hun-<br /> dehold som en naturlig del av samfunnet.<br /> Kunnskapsrik<br /> Med kunnskapsrik mener vi: t<br /> • <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=1"> Årsberetning www.nkk.no 2010 HALDENSTØVER. </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=2"> NKKs verdier NKK skal være Engasjerende Med engas</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=3"> Sammen om målene Sammen om målene Det er viktig</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=4"> Økonomi Økonomi Fokus på økonomi Hovedstyret </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=5"> Rapport ift Tiltaksplanen Administrasjon Bem</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=6"> Rapport ift Tiltaksplanen Nødverge fo</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=7"> Rapport ift Tiltaksplanen Aktivitetsavdelingen </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=8"> Rapport ift Tiltaksplanen Samarbeid med hund</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=9"> Norske deltakere i utlandet En rekke norske hunde</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=10"> Rapport ift Tiltaksplanen Helseavdelingen Hels</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=11"> Funksjonell helse i eksteriør- bedømmelsen - rase</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=12"> Rapport ift Tiltaksplanen IT-avdelingen IT-avd</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=13"> prioriteringen av den videre IT-satsing i NKK. Ti</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=14"> Rapport ift Tiltaksplanen Regnskaps- og registr</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=15"> Selvbetjent valperegistrering I 2010 var det ikke</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=16"> Rapport ift Tiltaksplanen Organisasjonsavdelin</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=17"> tre inn i sine verv før forretningsdriften var i </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=18"> Rapport ift Tiltaksplanen Kommunikasjonsavdelin</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=19"> Synlighet i samfunnet og i pressen I 2010 ble det</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=20"> Rapport ift Tiltaksplanen Viktigheten </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=21"> Fakta NKKs Hovedstyre og øvrige komiteer valgt</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=22"> Fakta NKKs komiteer og utvalg Oppnevnt av Hoved</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=23"> Statistikk Statistikk Totalt registrerte 2005</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=24"> Statistikk Resultater 2010 Bamsevinnere Bamsest</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=25"> Terminfestede prøver i 2010 Navn Antall prøv</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=26"> Regnskap Regnskap Hovedstyret og administras</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=27"> Regnskap Regnskap for Hundesport Kommentar til </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=28"> Kommentarer til balansen Kommentarer til balans</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=29"> Resultatregnskap Resultatregnskap For perioden </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=30"> Balanse Balanseregnskap Pr. 31. 12. Eiendele</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=31"> Noter Note 1 - Regnskapsprinsippet Årsregnskape</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=32"> Noter Note 3 - Lønnskostnader 2010 2010 </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=33"> Noter Note 6 -Varer/premier 2010 2009 Salg</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=34"> Noter Note 11 - Annen kortsiktig gjeld 2010 </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=35"> Revisjonsberetning </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=36"> Revisjonsberetning </a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=37"> Årsberetning 2010 • Norsk Kennel Klub 37</a> <a title="&Aring;rsberetning_2010 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2686d0e9?page=38"> 38 Årsberetning 2010 • Norsk Kennel Klub</a>