If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 13<br /> m e d i e r & k o m m u n i k a t i o n<br /> 6.<br /> NOVEMBER<br /> 2013<br /> Bijob i modebranchen<br /> Moderedaktørerne på Euroman, Cover og Costume<br /> arbejder også som stylister for tøjmærker, de udvælger<br /> til magasinernes redaktionelle sider. Det ville være helt<br /> uhørt på Elle: »Det kan jo være svært at være helt objektiv,<br /> hvis man som moderedaktør også aflønnes af nogle af de<br /> brands, man arbejder med,« lyder kritikken.<br /> O-gruppen<br /> Indkaldelse til<br /> generalforsamling i<br /> Organisationsgruppen<br /> Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i<br /> Organisationsgruppen tirsdag den 25. februar 2014 kl.<br /> 19.00 i lokalerne Store og Lille Strand hos Dansk Jour-<br /> nalistforbund, Journalisternes Hus, Gl. Strand 46, 1202<br /> KØbenhavn K.<br /> Dagsorden ifØlge vedtægterne:<br /> 1. Valg af dirigent.<br /> 2. Formandens beretning<br /> 3. Regnskab<br /> 4. Forslag fra bestyrelse og m<a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=1"> 13 m e d i e r & k o m m u n i k a t i o n 6. </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=2"> O-gruppen Indkaldelse til generalforsamling i Or</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=3"> leder Gør fagene ære illustration Jakob smedha</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=4"> overBlik keld naVntoFt / sCanPiX »Det er ikke n</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=5"> BaG om Billedet FotograF: tariq mikkel khan mot</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=6"> Grafik ÅRETS FONTVALG 2013 Journalisten præsenter</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=7"> nyhed > medGanG Pludselig er eu et forbillede </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=8"> manaGement-linGo mediechefer er opfindsomme, når </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=9"> annonCe KS og DJ dækker Danmark KS og DJ overve</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=10"> Yougov sKaBEr store overskrifter For DansK FolKEp</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=11"> »Vi stoler på YouGov. De har tidligere forud</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=12"> er meget godt,” efter at de har læst en historie </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=13"> ”Flotte resultater.” Sådan lyder startoverskrifte</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=14"> Journalisten har bedt Kaj høivang, selvstændig ko</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=15"> præmissen om, at avisen er udgivet, uden at parti</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=16"> tjekker, tjek- ker, tjekker deres enorme mediefor</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=17"> --- »tjekker facebook, snapchat og in</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=18"> Cille brYdensholt miChelsen, 16 år  … sætter sig</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=19"> være på tide, at Facebook skal tjekkes. Hvor</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=20"> 20 Journalisten | 13 | 2013</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=21"> MoDErEDaKtørEr BlIvEr lønnet aF MoDEhusE modereda</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=22"> Euroman fra 3,8 til 9,2 i gennemsnit per nummer, </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=23"> le specifikke mærker. Vi sender dem en liste over </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=24"> ”Jugoslavien: en såret udenlandsk journalist (th.</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=25"> d </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=26"> ve de her reportager. Jeg troede stadig på, at ma</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=27"> så meget smerte, at man slet ikke kan mærke, hvis</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=28"> loGens sidste ’tændstik’ i dag et pressehistorisk</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=29"> anders Peter mathiasen, nils thorsen og thomas</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=30"> »når jeg ser filmen King Kong, kommer jeg til at t</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=31"> yndling, men langtfra den eneste karakterskue- sp</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=32"> de han sådan her ...« A.P. skyder sin stol tilbag</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=33"> thomas Bo Pedersen skrev en bog om egon Weidekamp</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=34"> »Og skrive den ...?« kommer det – trods alt </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=35"> hvem passer på køBenhavn? københavns kommunalpoli</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=36"> set og i rådhusets presseloge, som i dag er luk- </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=37"> »for 20 år siden var der stor forskel på måden at</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=38"> »der bliver ikke fulgt op på tingene. og det fore</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=39"> analyse valgEts vIsuEllE vinder er det muligt a</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=40"> Klar prioritering Hvor tidligere kampagner kun </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=41"> håndskrift liberabilist De mærkeligste valgplak</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=42"> prakkerne fylder medierne mens antallet af journa</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=43"> Dag 1:  Helle Stigel HanSen I praktIk på Landbru</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=44"> Dag 2:  Helle Stigel HanSen ”Jeg melder ind på </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=45"> Dag 3: Helle Stigel HanSen ”Jeg har hjulpet en k</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=46"> anmeldelser Et smukt bæst m</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=47"> anmeldelser Redigeret af ChrIstInE ElIsaBEth Møl</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=48"> deBat Redigeret af ChrIstInE ElIsaBEth MøllEr d</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=49"> faGliGt talt illustration Jakob smedhagen Styr </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=50"> PRESSEKONTAKTEN Pressekontakten giver dig opdater</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=51"> EUROPA-KOMMISSIONEN Kontor i Danmark Telefon 3314</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=52"> TRAFIKSELSKABET MOVIA Pressetelefon 3613 2010, ud</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=53"> FREELANCEANNONCER SJÆLLAND • TOLK • </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=54"> 54 Journalisten | 13 | 2013</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=55"> til Citat Foto: thomas nielsen tekSt: per lysho</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 13 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/26e7daa8?page=56"> al henVendelse: Fagbladet Journalisten: Journalis</a>