If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 6MC ja 6RC seeRia<br /> tRaktoRid<br /> 70 kuni 92 kW (95 kuni 125 hj)<br /> (97/68 EÜ) koos intelligentse<br /> lisavõimsusrežiimiga<br /> 2 |<br /> MitMekÜlgNe tRaktoR<br /> joHN deeRe’ilt<br /> optimaalset tootlikkust on võimalik saavutada ainult parima varustuse ja masinatega.<br /> kui peate töötama kitsastes oludes või künklikul maastikul, pole kõige suuremat<br /> ja võimsamat traktorit lihtsalt võimalik kasutada. John Deere 6Mc ja 6rc seeria<br /> traktorid on kompaktsemad ja parema manööverdamisvõimega ning oma omadustelt<br /> ja suutlikkuselt võrreldavad suuremate traktoritega. Et olla suurepärane, ei pea olema<br /> suur. need traktorid on ehitatud töövõime, jõudluse, tehnoloogia ja visiooniga,<br /> mida te John Deere’ilt ootate – omadused, mis on vajalikud, et teie töö oleks<br /> ülimalt edukas.<br /> | 3<br /> sisukord<br /> sissejuhatus ������������������������������������������������������������������������� 2<br /> Ülevaade ��������������<a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=1"> 6MC ja 6RC seeRia tRaktoRid 70 kuni 92 kW (95 </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=2"> 2 | MitMekÜlgNe tRaktoR joHN deeRe’ilt </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=3"> | 3 sisukord sissejuhatus �������������</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=4"> 4 | ideaalne traktor laadimistöödeks uus R-seer</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=5"> suurepärane hüdraulika tugev s</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=6"> 6| Üks FilosooFia� kaks tõlgeNdust� </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=7"> 6rC seeria. Kvaliteetne traKtor, Kus ruumiKus on </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=8"> 8 | tuNNustatud kValiteet� jäRelePRooVitud Vas</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=9"> selles katseseadistuses simuleeritakse kõige rask</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=10"> 10 | Pii</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=11"> B a d C | 11 otstarBe jaoKs projeKteer</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=12"> 12 | tõstame panuseid:</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=13"> 3 1 alumine paralleelhoid</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=14"> 14 | suuReM tootlikkus ja liHtNe kasutada </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=15"> laaduri vedrustus sinu john deere’i traktori töö </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=16"> 16 | VäHeM stRessi� RoHkeM tootlikkust� </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=17"> KolmepunKti vedrustus (tls) esisilla vedrustus tõ</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=18"> 18 | VõiMsus suuReks� Heitkogused Väikseks </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=19"> | 19 </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=20"> 20 | Mitu RakeNdusVõiMalust� soBiV</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=21"> | 21 </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=22"> 22 | VõiMas jõud� täP</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=23"> | 23 valige oma HÜdr</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=24"> 24 | koMPaktsed MõõtMed� laieNdatud MitMekÜlgsu</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=25"> | 25 </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=26"> 26 | Kõik on alati kontrolli all. mitte kun</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=27"> | 27 Vasakul käel paiknev selge ja kaasa</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=28"> 28 | John Deere FarmSight Farmsight Farmsight </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=29"> | 29 Nõudlikud tÖÖÜlesaNded� Nutikad laHeN</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=30"> 30 | MiNiMaalNe Hooldus� MaksiMaalNe Mee</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=31"> | 31 osta gaRaNtii laHeNdus: PoweRgaRd </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=32"> 32 | tehnilised andmed mudel </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=33"> | 33 mudel </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=34"> 34 | </a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=35"> | 35 6095mC/rC 6105mC/rC 6115mC/rC</a> <a title="34AG.2016.104179.01_EST_EE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2715b828?page=36"> koMPakttRaktoRid� esMaklassilised esiNdajad� joh</a>