If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 1 2018 | 98. ÅRGANG |<br /> Fra justisminister<br /> til advokatfullmektig<br /> Anders Anundsen tror ikke at han<br /> vil møte seg selv i døren<br /> Snart finner du all jusslitteratur fra<br /> Universitetsforlaget på juridika.no<br /> Nye utgivelser fra Universitetsforlaget:<br /> SkjØnnsprosessloven Straffeloven Aksjeloven og Opplæringslova<br /> Kommentarutgave De straffbare handlingene, allmennaksjeloven Lovkommentar, 3. utgave<br /> kommentarutgave Lovkommentar, 4. utgave<br /> Nils Erik Lie Geir Helgeland<br /> Magnus Matningsdal Asle Aarbakke, Magnus Aarbakke,<br /> Gudmun<a title="AdvokatbladetJanuar18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 1 2018 </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=2"> Snart finner du all jusslitteratur fra Universite</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=3"> Innhold Nyheter 4 Får økt innflytelse over salæ</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=4"> Sterkt kritisk til utilregnelighetsforslag </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=5"> Øker kvinne­andelen Line Nilsen og Tone Kaarbø st</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=6"> NYHETER Kritisk til ny finansavtalelov Advokatfo</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=7"> Aktuelle fagtilbud – meld deg på! Arbeidsrett </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=8"> NYHETER Poengsanker Mort</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=9"> forgjengeren To av de ferskeste Wiersholm-part</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=10"> BNEYKHYMETREINR G I POLEN </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=11"> – Polen er i en veldig vanskelig situ- asjon, </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=12"> BEKYMRING I POLEN Skammer seg over utviklingen </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=13"> BEKYMRING I POLEN – Det er en dobbel skam at</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=14"> BEKYMRING I POLEN – Kvinners rettigheter svekkes</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=15"> Når nyansene er viktige I mØte med klienter, sam</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=16"> NYHETER Taksthopp for bostyrere – forsvarsadvoka</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=17"> vente at advokatene skal være dem som hele tiden </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=18"> TEMA: OMVENDT VOLDSALARM </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=19"> TEMA: OMVENDT VOLDSALARM ALVORLIGE SAKER Han h</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=20"> TEMA: OMVENDT VOLDSALARM Hans klient er utestengt</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=21"> IBA SYDNEY 2017 IBA SYDNEY 2017 – Spark drittsek</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=22"> NYHETER Bekymret over kvinners soningsforhold Li</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=23"> – Voldtekt skjer i rene kvinnefengsler o</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=24"> NYHETER Et lite utvalg straffesak</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=25"> og hadde lest innlegget med stor in- teresse, skr</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=26"> NYHETER Advokat Cecilie Naks</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=27"> MER FORUTSIGBART Advokat Cecilie Nakstad i advoka</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=28"> PROFILEN </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=29"> PROFILEN Frykter juridiske Anundsen er </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=30"> PROFILEN – Jeg måtte ta en fot i bakken og s</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=31"> PROFILEN – Advokat</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=32"> NYHETER Staten vant klimasøksmålet – Retten ha</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=33"> JU§NYTT nr. 1/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=34"> JU§NYTT nr. 1/2018 Ikrafttredelse nye lover 15.</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=35"> Grunneierens forkjøpsrett fast- satt i festeav</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=36"> JU§NYTT nr. 1/2018 Omsorgsovertagelse og adopsjo</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=37"> Kortvarig tap av prostitusjons- inntekter har </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=38"> JU§NYTT nr. 1/2018 Virksomhetsover- dragelse ved</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=39"> Forfatteren Per E. Hem er aktuell med en spennend</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=40"> Bøker og lesestoff Arverett. 7.utgave Ettersom </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=41"> og tomter. Hvert kapittel i boken har egne oppgav</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=42"> NYHETER Hvem skal eie, og hvem skal føre TEK</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=43"> Dagen avsluttet med en paneldebatt om hvilke tils</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=44"> rett fra MOSS I denne spalten tar vi pulsen på ad</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=45"> Halldis Årseth tok utdanning i voksen alder og ha</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=46"> PLENUM­MARATON I HØYESTERETT </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=47"> området, og til å styre utnyttelsen av disse, ikk</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=48"> PLENUM­MARATON I HØYESTERETT Høyesterett: – Vi</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=49"> NYHETER DKEOBMAMTTENTAREN Rettsstaten behøver</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=50"> DEBATT VÅR MULIGHET TIL Å BETY NOE FOR VOLDSUT</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=51"> KIM DOBROWEN TIL MINNE </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=52"> Jussbuss «Kontraktsfrihet» og andre klisjeer </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=54"> Månedensadvokater Cathrine Hambro og Emanuel Fei</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=55"> Det er svært inspirerende å være del av et omfatt</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=56"> Ber om forslag til ærespris­vinner Hvem fortjene</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=57"> Alle kan sende inn forslag på epost til oslokre</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=59"> – Politikken må ikke utarmes av rettsliggjøring P</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Dag Thorste</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=61"> FOLK & FORUM Advokat Tommy Christiansen har slu</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=62"> FOLK & FORUM Hovedstyret ekskluderte i sitt sis</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=63"> FOLK & FORUM dømt for grovt heleri Advokaten b</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: KNUT HURUM, 48 ÅR T</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=65"> LØSLATES FØR FOTBALL­VM? Advokat Brynjulf Risnes </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=66"> Advokater i SosialeMedier Rektor ved Oslo</a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="AdvokatbladetJanuar18 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/2a06a32d?page=68"> Effektiv drift av små og mellomstore advokatkonto</a>