If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> INVESTERINGSFORENINGEN daNSkE INVEST SElEcT<br /> ÅRSRaPPORT<br /> 2012<br /> 2 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Årsrapport 2012<br /> læseVejleDnIng TIl årsrapporTen<br /> Investeringsforeningen Danske Invest select består af<br /> flere afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regn-<br /> skab og afdelingsberetning. regnskaberne viser afde-<br /> lingernes økonomiske udvikling i året samt giver en<br /> status ultimo året. I afdelingsberetningerne kommente-<br /> rer vi afdelingernes resultater i året samt de specifikke<br /> forhold, som gælder for den enkelte afdeling.<br /> Foreningen håndterer de administrative opgaver og<br /> investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden for<br /> de rammer, vi har lagt for afdelingerne. Det er med til<br /> at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. Det<br /> hænger også sammen med, at afdelingerne – selvom<br /> de investerer i forskellige typer af værdipapirer og<br /> følger for<a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=1"> INVESTERINGSFORENINGEN daNSkE INVEST SElEcT ÅRSR</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=2"> 2 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT se</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=3"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=4"> 4 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT se</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=5"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=6"> 6 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT se</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=7"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=8"> 8 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT se</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=9"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=10"> 10 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=11"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=12"> 12 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=13"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=14"> 14 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=15"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=16"> 16 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=17"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=18"> 18 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=19"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=20"> 20 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=21"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=22"> 22 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=23"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=24"> 24 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=25"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=26"> 26 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=27"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=28"> 28 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=29"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=30"> 30 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=31"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=32"> 32 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=33"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=34"> 34 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=35"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=36"> 36 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=37"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=38"> 38 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=39"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=40"> 40 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=41"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=42"> 42 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=43"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=44"> 44 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=45"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=46"> 46 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=47"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=48"> 48 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=49"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=50"> 50 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=51"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=52"> 52 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=53"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=54"> 54 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=55"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=56"> 56 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=57"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=58"> 58 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=59"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=60"> 60 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=61"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=62"> 62 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=63"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=64"> 64 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=65"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=66"> 66 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=67"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=68"> 68 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=69"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=70"> 70 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=71"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=72"> 72 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=73"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=74"> 74 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=75"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=76"> 76 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=77"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=78"> 78 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=79"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=80"> 80 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=81"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=82"> 82 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=83"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=84"> 84 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=85"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=86"> 86 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=87"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=88"> 88 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=89"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=90"> 90 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=91"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=92"> 92 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=93"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=94"> 94 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=95"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=96"> 96 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=97"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=98"> 98 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT sel</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=99"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=100"> 100 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=101"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=102"> 102 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=103"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=104"> 104 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=105"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=106"> 106 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=107"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=108"> 108 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=109"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=110"> 110 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=111"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=112"> 112 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=113"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=114"> 114 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=115"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=116"> 116 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=117"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=118"> 118 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=119"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=120"> 120 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=121"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=122"> 122 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=123"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=124"> 124 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=125"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=126"> 126 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=127"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=128"> 128 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=129"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=130"> 130 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=131"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT selecT / År</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=132"> 132 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=133"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=134"> 134 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=135"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=136"> 136 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=137"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=138"> 138 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=139"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=140"> 140 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=141"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=142"> 142 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 143" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=143"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 144" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=144"> 144 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 145" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=145"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 146" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=146"> 146 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selec</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 147" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=147"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT selecT / Års</a> <a title="DI Select aarsrapport 2012_web page 148" href="http://viewer.zmags.com/publication/2afd83ad?page=148"> Investeringsforeningen danske Invest Select INVE</a>