If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSREDOVISNING 2016<br /> Fortsätt<br /> upptäck<br /> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 INNEHÅLL 3<br /> INNEHÅLL<br /> 4 KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEFEN<br /> 6 KONCERNEN I SIFFROR<br /> 7 DETTA ÄR RESIA TRAVEL GROUP<br /> 8 ÅRET I KORTHET<br /> 9 HÅLLBARHET – VI ENGAGERAR OSS<br /> 10 RESIA – MED KUNDEN I FOKUS<br /> 11 TRE STARKA AFFÄRSOMRÅDEN<br /> 12 TILLVÄXT ONLINE<br /> 14 FJÄLL OCH KRYSSNING<br /> 16 BOLAGET GENOM TIDERNA<br /> 17 STYRELSE OCH LEDNING<br /> 18 ÅRSREDOVISNING<br /> 47 NYCKELTAL<br /> 4 <a title="RTG_AR_2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=1"> ÅRSREDOVISNING 2016</a> <a title="RTG_AR_2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=2"> Fortsätt upptäck</a> <a title="RTG_AR_2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=3"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=4"> 4 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=5"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=6"> 6 KONCERNEN I SIFFROR </a> <a title="RTG_AR_2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=7"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=8"> 8 ÅRET I KORTHET </a> <a title="RTG_AR_2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=9"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=10"> 10 RESIA AB </a> <a title="RTG_AR_2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=11"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=12"> 12 MÅNGA VARUMÄRKEN INOM RESIA TRAVEL GROUP </a> <a title="RTG_AR_2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=13"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=14"> 14 BENGT-MARTINS </a> <a title="RTG_AR_2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=15"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=16"> 16 HISTORIA </a> <a title="RTG_AR_2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=17"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=18"> 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="RTG_AR_2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=19"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=20"> 20 RESULTATRÄKNINGAR </a> <a title="RTG_AR_2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=21"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=22"> 22 BALANSRÄKNINGAR </a> <a title="RTG_AR_2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=23"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=24"> 24 KASSAFLÖDESANALYSER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=25"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=26"> 26 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=27"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=28"> 28 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=29"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=30"> 30 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=31"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=32"> 32 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=33"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=34"> 34 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=35"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=36"> 36 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=37"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=38"> 38 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=39"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=40"> 40 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=41"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=42"> 42 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=43"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=44"> 44 NOTER </a> <a title="RTG_AR_2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=45"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=46"> 46 REVISIONSBERÄTTELSE </a> <a title="RTG_AR_2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=47"> RESIA TRAVEL GROUP AB ÅRSREDOVISNING 2016 </a> <a title="RTG_AR_2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2b42c129?page=48"> 48 </a>