If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 1– 2014<br /> 94. årgang<br /> Ulan Bator<br /> ser til Norge<br /> ■ Advokatfullmektig Gjermund Aasbrenn måtte klatre<br /> ned fra fjellene Øst for hovedstaden Ulan Bator i<br /> Mongolia, da Advokatbladet Ønsket en oppdatering fra<br /> verdens nyeste advokatforening. Foreningen, som verken<br /> har logo, hjemmeside, e-postadresse eller telefonnummer,<br /> vil gjerne til Norge for å lære av sin sØsterorganisasjon.<br /> SIDE 38-41<br /> Grunnlov på<br /> fem uker10<br /> Inge Lorange Backer<br /> Loven – hvordan<br /> blir den til?<br /> Boken viser hvordan en lov kommer i<br /> stand i Norge. Fra det fØrste initiativet til<br /> loven blir tatt, har lovgivningsprosessen<br /> mange faser: utredning, hØring,<br /> proposisjon, stortingsbehandling,<br /> sanksjon og ikraftsetting. Hva skjer i de<br /> ulike fasene? Hvordan skri<a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=2"> Inge Lorange Backer Loven – hvordan blir den til</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=3"> INNHOLD NR 1- JANUAR 2014 REDAKSJONEN AVSLUTTE</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=4"> Antallet saker som bringes inn for HØyesterett ha</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=5"> Tall 2013: SIVILE SAKER ■ Innkommet anke over do</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=6"> Innen juli skal alle statlige virksomheter som se</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=7"> staten måtte ut med mye mer penger enn man regnet</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=8"> Flere saker om tomtefeste er satt på vent i påven</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=9"> Færre disiplinærsaker til nemnden Disiplinærnemn</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=10"> 2014 18 Våren 1814 ble den norske Grunnloven uta</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=11"> N L N O U V R E G N R 2 Å 0 0 Grun</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=12"> 2014 18 Didrich Cappelen kom til Eidsvoll uten å</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=13"> 1. Er Grunnloven viktig i dag? 2. Hvilken paragra</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=14"> 2014 18 DIDRICH von CAPPELEN (176</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=15"> 1. Er Grunnloven viktig i dag? 2. Hvilken paragra</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=16"> 2014 18 Pål Lorentzen satt i Stortingets gr</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=17"> 1. Er Grunnloven viktig i dag? 2. Hvilken paragra</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=18"> 2014 18 Her er en oversikt over de 11</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=19"> N L N O U V R E G N R 2 Å 0 0 Fru </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=20"> I justiskomiteen vil Margunn Ebbesen (H) fØrst og</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=21"> e r g n i åå a r e Margunn Ebbesen har jo</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=22"> Med en tidligere kulturminister og fire andre som</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=23"> Justiskomieen er i denne perioden sammensatt med </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=24"> Mens Sverige har en lovgivning som tillater en st</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=25"> Driver du med noe som er så hemmelig at ingen bØr</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=26"> Ny diskrimineringslov I januar trådte en ny disk</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=27"> bØker og tidsskrifter fra Pensjonsordninger – reg</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=28"> Myter, tradisjoner og barns retts- sikkerhet i vo</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=29"> for falsk forklaring, bevisst eller ube- visst ”p</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=30"> den ”avviser” å fØlge endringsforsØk i sine reell</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=31"> Finn frem kurs- dokumentasjonen! 31. januar går</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=32"> Foto: Monica Kvaale KONKURRANSESKO Hva skal til</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=33"> JU§NYTT nr. 1/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=34"> JU§NYTT nr. 1/2014 BustadoppfØringsloven § 46, jf</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=35"> Gjeldsordningsloven § 4-8 HØyesteretts ankeutval</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=36"> JU§NYTT nr. 1/2014 Innsyn i avsluttede straffesak</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=37"> ▲ Naturalutlegg på ektefelleskifte HØyesterett </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=38"> JU§NYTT nr. 1/2014 ▲ Ikrafttredelse nye lover 1</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=39"> Eiendomsmeglingsloven kommentarutgave I denne bok</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=40"> StyrkebrØnnens Georgiske prosjekt legges ned. – N</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=41"> og hvordan vi kan hjelpe dem, legger Walter Wangb</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=42"> Den mongolske advokatforeningen er verdens yngste</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=43"> Sükhbaatar Square er oppkalt etter, og har en ryt</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=44"> Gjermund Aasbrenn reiste med Den transsibirske/tr</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=45"> Foto: Monica Kvaale FALLSIKRING Ubegrenset pers</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=46"> Strengere straffer: Kall en spade for en spade d</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=47"> Stortingsforhandlinger på nettet Av Egil Borlau</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=48"> Hva og hvem er urfolk? Av professor emeritus Knu</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=49"> Er de som står oppfØrt i Sametingets valgmanntall</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=50"> Pasienten i fengsel Av Thea Sjuve Johansen, F</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=51"> Advokat dØmt for seksuelle overgrep En 63 år gamm</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=52"> Rekruttering til HØyesterett M </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=53"> unntak, vil navnet riktignok kunne bli kjent ders</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=54"> f </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=55"> og avtalen trådte i kraft fra nyttår. Dette fir- </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=56"> Bli med i frivillighetsmiljØet 5. desember, er d</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=57"> elig å få tak på Det var veldig kjekt da noen av</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=58"> Forsker på bestyrelse av jØdeboer etter krigen Ad</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=59"> – For fØrste gang siden 2009 har vi opplevd et år</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=60"> MEDLEMSNYTT Nyinnmeldte advokatfullmektiger Aust</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=61"> Skiltet ned med flagget til topps Tekst: Georg </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=62"> NYTT OM NAVN Advokat Dag Thomas Hansson har </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=63"> Lars Peder Brekk på plass i BrØnnØysundregistrene</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=64"> 90 Rettshjelpere </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=65"> 50 Austagder Krets`årsmØte </a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=66"> 300,- s eks mva og po o kke med emme Med emsp 35</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet Nr 1 2014 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be0f1e9?page=68"> B Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. A</a>