If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
En tidning om effektivt företagande<br /> Spring åt<br /> rätt håll<br /> Tema: Så växer man lönsamt i tuffa tider<br /> Två familjeföreTag<br /> blev eTT<br /> lika men olika – sTor<br /> guide Till balTikum<br /> TydligT TrendbroTT för<br /> föreTagsöverlåTelserI det här numret tittar vi närmare på tre<br /> grannländer i öst: Estland, Lettland och<br /> Litauen. Baltikum är en spännande region<br /> som satsar för att locka till sig utländska<br /> företag. Ekonomin är hyggligt i balans<br /> eftersom regeringarna i de tre länderna har<br /> fattat beslut som har lett till stabilitet. De<br /> nya företag som skapats sedan frigörelsen<br /> från Sovjetunionen har redan från början<br /> anpassat sig till marknadsekonomiska<br /> spelregler.<br /> Grant Thornton har fått flera nya med­<br /> lemsföretag i de baltiska länderna och har<br /> därigenom blivit starka som rådgivare för<br /> företag där. Jag har noterat att våra baltiska<br /> kollegor är profe<a title="Target maj 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=1">En tidning om effektivt företagande </a> <a title="Target maj 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=2">I det här numret tittar vi närmare på tre grannlä</a> <a title="Target maj 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=3">familjeföreTag MODEBuTIKSKEDJORNA DEA OCH AxELSSON</a> <a title="Target maj 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=4">vÄX i Tuffa Tider TILLVÄxT OCH LöNSAMHET uPPNåS SÄ</a> <a title="Target maj 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=5">! spring åT rÄTT håll Man kan inte möta</a> <a title="Target maj 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=6">den som vÄnTar … 40 dagar. Så länge får svenska f</a> <a title="Target maj 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=7">FOTO: PETRuS IGGSTRöM reTageT </a> <a title="Target maj 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=8"> </a> <a title="Target maj 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=9">FOTO: MATS KARLéN De nominerade till Gabrielsen</a> <a title="Target maj 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=10">balTikum SVERIGE ÄR ESTLANDS TREDJE STöRSTA HANDEL</a> <a title="Target maj 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=11">åtgärda – det har skapat en förståelse för vad so</a> <a title="Target maj 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=12">råd- givarnas Tips om balTikum </a> <a title="Target maj 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=13">den bästa formen av uppskattning du kan h</a> <a title="Target maj 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=14">dealTracker ANTALET FöRETAGSöVERLåTELSER MINSKADE </a> <a title="Target maj 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=15">Aktuellt hos Grant Thornton sTyrelsearbeTe i </a> <a title="Target maj 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2be5c12d?page=16">I detta nummer av Target … </a>