If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TMF OPINION UTBILDNING<br /> NYHETSBREV OM UTBILDNING & KOMPETENSFÖRSÖRJNING SEPT 2011<br /> Var och hur hittar du<br /> framtidens medarbet<br /> Trots ett osäkert konjunkturläge finns stora<br /> framtida rekryteringsbehov. Senaste rekry-<br /> teringsrapporten pekar på ett behov av<br /> 9 000 nya medarbetare fram till år 2016.<br /> Även om denna siffra korrigeras ned är<br /> behovet av kvalificerade medarbetare<br /> fortsatt stort.<br /> I jämförelse med tidigare rapporter ser<br /> man att behovet av tjänstemän och personer<br /> med eftergymnasial utbildning ökar markant.<br /> För tio år sedan motsvarade denna grupp<br /> 10 procent av behovet. Idag utgör de 25<br /> procent. Nyanställningarna beror dels på att<br /> företagen planerar att expandera, dels<br /> på kommande pensionsavgångar.<br /> Allt tuffare konkurrens om eleverna på gy<br /> Antalet ungdomar som väljer trä-<br /> tekniska utbildningar sjunker. För<br /> att vända trende<a title="TMF_Opinion_utbildning_host_2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2c5b32a2?page=1"> TMF OPINION UTBILDNING NYHETSBREV OM UTBILDNING</a> <a title="TMF_Opinion_utbildning_host_2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2c5b32a2?page=2"> Teknikcollege innebär att skolorna och företagen </a> <a title="TMF_Opinion_utbildning_host_2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2c5b32a2?page=3"> Nya gymnasieskolan – ger elever på yrkesprogram r</a> <a title="TMF_Opinion_utbildning_host_2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2c5b32a2?page=4"> TMF i Nationella programråd En viktig förändring</a>