If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 10– 2011<br /> 91. årgang<br /> Advokater i fritt fall<br /> – Det fØltes som om jeg var en liten unge i en stor, stor huske.<br /> Himmelsk! sa Vlora Haxhimehmedi etter at hun og kollega<br /> Mona Gundersen hadde utfØrt sitt fØrste<br /> fallskjermhopp. Det er ingen spØk når<br /> Ernst & Young driver teambuilding!<br /> SIDE 26–29<br /> Rasende damer 4 DA lei av utredninger 9<br /> Varslerne angrer 35 Etikk: I lystig lag... 40<br /> Har ditt firma orden på<br /> Helse, MiljØ og Sikkerhet?<br /> Har dere HMS-håndbok? Er det valgt verneombud og holdt AMU-mØter?<br /> Ikke fortvil! Advokatforeningen tilbyr i samarbeid med<br /> Infotjenester en elektronisk og alltid oppdatert HMS-håndbok.<br /> ><br /> Håndboken er tilpasset de ulike krav som stilles ved ulik<br /> firmastØr<a title="Nr 10 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=2"> Har ditt firma orden på Helse, MiljØ og Sikkerhet</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=3"> INNHOLD NR 10-OKTOBER 2011 REDAKSJONEN AVSLUTTE</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=4"> Kan storparten av problemene med å kombinere karr</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=5"> Familiebilder på kontoret og tid til å hente i ba</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=6"> er enn til det og det tids- punktet”. Vi klarer j</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=7"> Det er ikke bare kvinner som tar ansvar på hjemme</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=8"> I forslaget til statsbudsjett for 2012 har Justis</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=9"> TEMA: DOMSTOLADMINISTRASJONEN 10</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=10"> – Nå har vi utredet mange viktige spØrsmål, og vi</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=11"> gan som Domstoladmini- strasjonen, som er avheng-</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=12"> HØyesterettsdommer Jens Edvin A. SkoghØy mener do</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=13"> ere domstollederne til å satse mer på spesialkom-</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=14"> ,, komme </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=15"> mstoler spisser kompetansen være at de vil sikre </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=16"> 159 faste bistandsavdokater Gro Helland fikk</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=17"> Ny vei til Jordskifte- ng? – Styret i D</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=18"> Har du en dom- stolleder i magen? De neste syv </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=19"> Domstol tvitrer aktivt Særlig etter 22. juli ble</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=20"> Etter mange år med om og men, frem og tilbake, er</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=21"> legge inn i Elsam til sekretærene, må tenkt a</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=22"> Sorenskriver holder tempo mot terror-rettssaken </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=23"> ADVOKATBLADE T OKTOBER 2011 2</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=24"> og bilde direkte ut til av bistandsad</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=25"> Sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo Tingrett har</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=26"> Ernst & Young I SKYENE Tekst, foto og jomfruhopp:</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=27"> skjermhopp sammen med Tore Granmo. Det er trangt </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=28"> såpass at det var trygt både å fly og å hoppe. Ti</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=29"> utsikten, helt til instruktØr kjØrte noen looper </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=30"> De vil aller helst gjØre seg selv overflØdige, me</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=31"> Tett fellesskap på kontoret til sosial-, arbeids-</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=32"> sel, har en veldig stor gjeldsbyrde. Vi holder fo</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=33"> rettshjelpen statssekretær Astri Aas- Hansen i Ju</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=34"> De arbeider forskjellig, men merker det samme pre</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=35"> Arbeidsminister Hanne BjurstrØm var sterkt presse</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=36"> Arbeidsminister Hanne BjurstrØm ble presset fra d</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=37"> JU§NYTT nr. 10/2011 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=38"> JU§NYTT nr. 10/2011 Dommer Bårdsen gikk deretter </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=39"> HØYESTERETT: Dokumentinnsyn i speilkopier HØyes</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=40"> JU§NYTT nr. 10/2011 FINANSDEPARTEMENTETS UTTALELS</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=41"> ler meroffentlighet </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=42"> Advokatbevillingsnemnden fattet i mØte den 6. sep</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=43"> Baneheiasaken overfor Advokatbevillingsnemnden, i</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=44"> Gjelder fortrolighetsplikt </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=45"> en i lystig lag? bringe videre opplysninger advok</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=46"> En tiger på vei ut av papiret? </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=47"> Vil ha asyladvokater på åremål NOAS, Advokatfore</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=48"> Etter 11. September og terrorangrepene i Madrid o</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=49"> I Norge blir den som blir overvåket ikke varslet </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=50"> Bedriftsadvokatenes uavhengighet debatt Av Olav</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=51"> for bedriftsadvokaten, som for andre rådgivere, k</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=52"> 10 års fengsel – hvor lenge er det? Av Anne Pre</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=53"> PårØrendes rett til konfidensialitet/personvern </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=54"> Uavhengige bedriftsadvokater Er det andre krav </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=55"> Advokater blir ikke syke... Av Thomas Klevenberg</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=56"> Det er den islandske Advokatforening som </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=57"> StØtteforeningen for advokater StØtteforeningen h</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=58"> BØKER bØker 54 Sykefravær Nye arbeids- oppgave</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=59"> Preklusive og andre viktige frister i sivile sake</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=60"> Hovedstyrets mØte 9. september Rapport fra leder</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=61"> ADVOKAT – LILLEHAMMER Vi har ledig plass</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=62"> f </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=63"> BjØrnsonfestival med advokater Norsk asyl- og inn</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=64"> Tegning: Nils Petter Smeby Jurymedlemmet som </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=65"> ds og sjekke jobbmail samtidig? Både iMac, </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=66"> JussBuss i bokform For å markere fØrtiår- sjubile</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=67"> I alt har 6 kretser så langt takket ja. Totalt be</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=68"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØy</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=69"> Nytt styre i ELSA </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=70"> NYTT OM NAVN Advokat Simen Heyerdahl- Larsen</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=71"> PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Advokat Finn BjØr</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=72"> 90 Henvendelse fra </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=73"> 50 Lov om jordskifte </a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=74"> Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasj</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Nr 10 2011.pdf page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/2d5f5222?page=76"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>