If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 3– 2013<br /> 93. årgang<br /> Fullmektig<br /> med hijab<br /> Advokatfullmektig Ilham Hassan har<br /> aldri opplevd problemer med å bruke<br /> hijab i retten. Men pussige episoder<br /> har det vært. Som da dommeren tok<br /> henne for å være den tiltalte.<br /> Side 26–27<br /> Klomsæt-dommen 4 Tolken ble advokat 52<br /> Meld deg på fagdagene! 11 André ut av tinget 22<br /> Foto: Monica Kvaale<br /> FALLSIKRING<br /> Ubegrenset personlig Økonomisk ansvar.<br /> Et styreverv medfØrer betydelig risiko. Derfor er det mange virksom-<br /> heter som tegner en felles styreansvarsforsikring. Mange, men langt<br /> fra alle. Hvert år åpnes det mer enn 4000 konkurser i Norge, og det<br /> fØres jevnlig erstatningssaker mot styredeltakere. Som medlem av<br /> Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuell<a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=2"> Foto: Monica Kvaale FALLSIKRING Ubegrenset pe</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=3"> INNHOLD NR 3 – MARS 2013 REDAKSJONEN AVSLUTTET </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=4"> – Jeg begjærer advokatbevillingen min tilbake omg</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=5"> Bilder er tatt i tingretten i straffesaken der ha</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=6"> KL Klomsæt som bistandsadvokat i 22.juli-saken. </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=7"> Ny utgave: NORGES LOVER I salg nå! Fagbokf</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=8"> >>> Straffesak og bot Asker og Bærum</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=9"> ikke var innom kontoret, om den aktuelle cd har b</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=10"> >>> KL for. Den konkre</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=11"> Handlefrihet på nett Tekst: Marit Aschehoug Sho</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=12"> Gatejuristen vokser videre. Siste gren på treet e</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=13"> Gatejurist åpne opp Moksness. en er i ferd m</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=14"> >>> konflikt med det offentlige. Folk flest </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=15"> Er ekspertkommentatorer og krimjournalister en fa</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=16"> omgivelser, dersom de får inntrykk av at rettssys</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=17"> Ærespris til rettshjelpkontoret Kontoret for fri </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=18"> Prinsesse Caroline av Monaco har gjort mye for å </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=19"> Medierettsseminaret: Fra ven- stre advokat Vidar </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=20"> I fjor var det fØrste gang Advokatforeningens Tal</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=21"> Managing partner i Hjort Kristin VeierØd mottok T</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=22"> Mindre politikk, mer jus Etter åtte år i justis</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=23"> ville sitte i, til å bli den komiteen det er mors</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=24"> dimensjoneringen av helsevese- net, og muligheten</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=25"> Engasjert diskusjon med advokat Mette Yvonne Lars</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=26"> Ilham Hassan er antakelig landet fØrste, kvinneli</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=27"> Mange har spurt meg hvordan jeg skal kunne bruke </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=28"> Flere har reagert på at Help Forsikring tilsyne- </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=29"> dem. Eierskapskravet byg- ger på de grunnleggende</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=30"> På Advokatforeningens årlige mØte med Stortingets</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=31"> stortinget, men at departe- mentets holdning er a</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=32"> bØker 32 Konkursrett Konkursrett har som formål</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=33"> JU§NYTT nr. 3/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=34"> JU§NYTT nr. 3/2013 HØyesteretts ankeutvalg avsa 8</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=35"> vedtak etter § 4-6 annet ledd, som lyder slik: « </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=36"> JU§NYTT nr. 3/2013 dekningssalg og fikk full dekn</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=37"> Må spare penger – flytter rettssaker til Skien</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=38"> Ullersmo fengsel vil kontrollere advokater Uller</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=39"> – Når det gjelder mobiltelefoner, er Sul</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=40"> Morten Kinander er jurist og filosof, men dette b</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=41"> </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=42"> HØyesterettsdom i Av HØyesterett avsa den 31. jan</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=43"> ,, fallsservice-saken tykke i saken. HØyesterett </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=44"> Statens kartverk og tinglysing Av advokat </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=45"> te tilfeller der dette er nØdvendig for å avverge</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=46"> Hvem er ILO konvensjon nr. 169 ment å gjelde for?</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=47"> Over halvparten av sakene som Advokatvakten i Osl</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=48"> Motstridende interesser? Advokatfirmaet Uren & Lu</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=49"> Salg av TfR, Lov og rett, Jussens Venner og Retst</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=50"> Økonomisk fengsel Den siste tiden har det vært </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=51"> StØtter forslag om unntak i advokaters taushetspl</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=52"> Advokatforeningens bistandsarbeid – en langvarig </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=53"> Innen 2030 vil verden bruke 55 prosent mer energi</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=54"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=55"> Doblet straff for utlen- dinger som returnerer ul</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=56"> til råds på en nesten anonym måte, sier Øyvind Tv</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=57"> Ukraina ble advokat </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=58"> Ny leder av Den rettsmedisinske kommisjon Karl H</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=59"> Ikke kast frimerker, de kommer til nytte TUBFRIM</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=60"> >>> på et akseptabelt hØyt nivå og virker etter </a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=61"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=62"> NYTT OM NAVN Advokat Arne Talsnes har sluttet i A</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=63"> Helge B. Andresen I januar fikk vi den triste bes</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=64"> 90 En av Oslo</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=65"> 50 SivilØ</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=66"> Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 3 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/2dd71362?page=68"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Augus</a>