If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport<br /> 2012<br /> specialforeningen Danske invest<br /> 2 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012<br /> specialforeningen danske invest<br /> inDholD<br /> foreningens ledelsesBeretning<br /> 3 specialforeningen danske invest i 2012<br /> 5 investeringsmarkederne i 2012<br /> 11 overordnede forventninger til<br /> investeringsmark,ederne i 2013<br /> 13 Udsagn om forventninger<br /> 14 politik for samfundsansvar<br /> 15 risici samt risikostyring<br /> 18 omkostninger<br /> 18 fund governance<br /> 19 administrationsaftale<br /> 19 Bestyrelse og direktion<br /> 20 oversigt over bestyrelsens og direktionens<br /> øvrige hverv<br /> 22 ledelsespÅtegning<br /> 23 den UafHÆngige revisors erklÆringer<br /> 24 anvendt regnskaBspraksis<br /> 28 afdelingens ledelsesBeretning og<br /> ÅrsregnskaB<br /> Bilag<br /> 33<a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=1"> Årsrapport 2012 specialforeningen Danske inves</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=2"> 2 specialforeningen DansKe inVesT / Årsra</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=3"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=4"> 4 specialforeningen DansKe inVesT / Årsra</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=5"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=6"> 6 specialforeningen DansKe inVesT / Årsra</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=7"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=8"> 8 specialforeningen DansKe inVesT / Årsra</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=9"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=10"> 10 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=11"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=12"> 12 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=13"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=14"> 14 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=15"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=16"> 16 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=17"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=18"> 18 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=19"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=20"> 20 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=21"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=22"> 22 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=23"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=24"> 24 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=25"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=26"> 26 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=27"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=28"> 28 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=29"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=30"> 30 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=31"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2012</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=32"> 32 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="DI_Specialforeningen aarsrapport_2012_web page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2edbd36d?page=33"> SPECIALFoRENINGEN DANSKE INVEST / PARALLELVEJ 17 </a>