If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2018<br /> 2 Innehåll<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Näringspolitik 8–9<br /> Vinstpolicy och mål 10<br /> Känslighetsanalys 11<br /> Skog och virke 12–15<br /> Norra Timber 16–17<br /> Norra Skogsbyrån 18–19<br /> Medlemmar 20–21<br /> Kommunikation 22–23<br /> HR/Personal 24–25<br /> IT 26–27<br /> Miljö 28–35<br /> Förvaltningsberätte<a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=1"> Årsberättelse 2018</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=2"> 2 Innehåll Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=3"> Inledning 3 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=4"> 4 Inledning Vår affärsidé Vi är </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=5"> Levan lands Ett håll samhäl att det förutsä att l</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=6"> 6 Året i korthet Verksamhetsåret 2018 i kort</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=7"> Året i korthet 7 Tillgångar Finansieri</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=8"> 8 Näringspolitik Fortsatt strid </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=9"> tade vd Pär Lärkeryd bland annat om förutsättning</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=10"> 10 Vinstpolicy och mål Stabilitet oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=11"> Känslighetsanalys och valu takursförändringar </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=12"> 12 Skog och virke Ny rekordvolym</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=13"> Skog och virke 13 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=14"> 14 Skog och virke kompetens för beräkning av</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=15"> Fiber- och bioenergimarknaden Norras massaindust</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=16"> 16 Norra Timber Rekordpriser för in</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=17"> Industriverksamheten Produktion Medeltal a</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=18"> 18 Norra Skogsbyrån Ett framgångs</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=19"> för att ivt skog önsamh finns d s olika d </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=20"> 20 Medlemmar Rekordstor medlemsare</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=21"> Utmärkelser Guldnålen May-Lis Uvemo, Gällivare Ca</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=22"> 22 Kommunikation Ett konstant komm</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=23"> Norra Skogsägarna, Medlem, Skogsskolan, Skogsbyrå</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=24"> 24 HR/Personal En värdegrundsstyrd</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=25"> HR/Personal 255 Sjukfrånvaro </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=26"> 26 IT Den digitala transformatio</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=27"> medarbetare. Förändringen påbörjades under 2018 o</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=28"> 28 Miljö En hållbar framtid växer</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=29"> Färre körskador med Rätt Norra­metod ”Rätt Norra­</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=30"> 30 Förvaltningsberättel se Förvalt</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=31"> fyrhjuling. Utbildningskonceptet har arbetats fra</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=32"> 32 Förvaltningsberättel se sät</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=33"> fasthetssortering i justerverket samt att en ny h</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=34"> 34 Förvaltningsberättel se Bedömningar 2019 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=35"> Förvaltningsberättelse 35</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=36"> Tomas Edberg, 63 Aktiv skogsägare i Kassjö. Tomas</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=37"> Resultaträkningar 201 8­01­01–2018­12­31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=38"> 38 Balansräkningar, till gångar 2018­12­31 (tu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=39"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2018­1</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=40"> 40 Kassaflödesanalys (tus ental kronor) Kon</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=41"> Noter till resultat- o ch balansräkningar 41 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=42"> 42 Noter till resultat- och balansräkningar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=43"> Noter 43 Not 1 Nettoomsättning per rörelse</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=44"> 44 Noter Not 4 Avskrivningar och nedskrivni</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=45"> Noter 45 Balansräkningen </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=46"> 46 Noter Not 10 Finansiella leasingavtal </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=47"> Not 16 Avsättning för pensioner och liknande förp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=48"> Koncernen Moderföreningen 2018 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=49"> Till föreningsstämman i Norra Skogsägarna ek. för</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=50"> 50 Revisionsberättelse årsredovisningen</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=51"> 1) Kassalikviditet Omsättningstillgångar – varula</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=52"> 52 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=53"> Skogsbruksområden 53 Virkesområde Torneå oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=54"> 54 Skogsorganisation Huvudkontor Ume å Bes</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=55"> Skogsorganis ation och industrier 55 Den</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/2f3dbaac?page=56"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>