If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 11 – 2014<br /> 94. årgang<br /> SALÆR-AKSJON<br /> Leverte<br /> femmer`n<br /> tilbake<br /> Frode Sulland er en av mange<br /> advokater som i protest<br /> sender brev til Stortinget<br /> med en femkrone.<br /> 22<br /> ToppmØte<br /> etter<br /> advokatlov-<br /> frustrasjon<br /> 20<br /> Årstalen:<br /> 12 – Norge<br /> bryter uskylds-<br /> presumsjonen<br /> Nye bØker<br /> Arne Tjaum<br /> Tilbudsplikt ved oppkjØp<br /> Boken gir en grundig fremstilling<br /> av verdipapirhandellovens<br /> bestemmelser om tilbudsplikt<br /> ved oppkjØp av noterte selskaper.<br /> StØrst oppmerksomhet er viet<br /> sentrale spØrsmål som vilkårene<br /> for tilbudsplikt, herunder<br /> konsolidering, og kravene til<br /> minstepris i pliktige tilbud.<br /> Pris: 399,-<br /> Gerhard B. Ihlen<br /> Anskaffelsesprosessen<br /<a title="Adv_11_2014_Nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=2"> Nye bØker Arne Tjaum Tilbudsplikt ved oppkjØp B</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=3"> INNHOLD NR 11 – NOVEMBER 2014 REDAKSJONEN A</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=4"> FORSVARERGRUPPEN hØstseminar Vil forenkle straff</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=5"> FØrstestatsadvokat Runar Torgersen leder det regj</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=6"> FORSVARERGRUPPEN hØstseminar Fravondt </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=7"> 15viktige punkter: Her er en forkortet versjon a</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=8"> FORSVARERGRUPPEN hØstseminar – Bruk EU -reglene </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=9"> Glattcelle over 48 t. = Lovbrudd Tekst og foto</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=10"> FORSVARERGRUPPEN hØstseminar Sterk kritikk mot s</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=11"> Advokat Erik Lea fra Haugesund tok ordet i debatt</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=12"> ÅRSTALEN Demokratiske verdier under press Advo</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=13"> – Sanntidsreferater i nettaviser om hva som skjer</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=14"> ÅRSTALEN Kraftsalve fra Smith – Jeg vil benytte a</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=15"> – Ingen motsetning – Jeg er enig i at det er på </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=16"> ÅRSTALEN F olk i farta Ga pepper f</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=17"> NY Advokat LOV Glemmer kundene Advokatlovutvalg</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=18"> NY Advokat LOV –Advokatlovutvalget har bommet </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=19"> Ny advokatlov Her er noen av hovedpunktene i for-</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=20"> EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE NY Advokat</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=21"> Enkelte i representantskapet var bekymret for tau</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=22"> STATS- Advokater i budsjettet Advokater oppford</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=23"> salærsatsopprØr – Fått mye Statssekretær Vidar </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=24"> </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=25"> Ber om 99 nye stillinger IfØlge VG bruker Norge m</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=26"> Stort behov for minoritetsadvokater Vi har snakk</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=27"> Fikk lære av de beste Sundeep Singh (25) fra Gro</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=28"> >>> – Advokater må tenke nytt Advokatk</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=29"> Varghese fikk selv stipendet i 2010 da han begynt</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=30"> Psykotisk eller ikke? Rettens parter må spØrre m</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=31"> – Man beholder sakkyndigheten som viktig, men har</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=32"> SchjØdts beste backhand Knut Smith-Erichsens (46)</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=33"> – Man skal aldri fØle seg utlært. Å fØle seg utlæ</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=34"> – Klientene forstår ikke alltid hva som er viktig</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=35"> ▲ Navn: Knut Smith-Erichsen. Alder: 46. Bosted: </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=36"> Nå i ny utgave ADVOKATTJENESTER OG MERVE</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=37"> JU§NYTT nr. 11/2014 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=38"> JU§NYTT nr. 11/2014 Oppreisningserstatning grovt </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=39"> Motregning i konkurs HØyesterett avsa 23. septem</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=40"> JU§NYTT nr. 11/2014 Sivilombudsmannen: SpØrs</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=41"> EMD – krenkelse av EMK artikkel 6 i sak mot N</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=42"> JU§NYTT nr. 11/2014 Ikrafttredelse nye lover 26.</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=43"> Barns personvern krenkes i sosiale medier Formeld</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=44"> Hjulene på bussen Her i Juss-Buss kan det ofte f</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=45"> Tilbudsplikt ved oppkjØp Boken gir en grundig fre</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=46"> IBA i Japan </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=47"> Helge Stemshaug, BA-HR – Hva betyr IBA for de</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=48"> Advokater ruser seg I JAPAN: Aina J. RØn</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=49"> dre, påpekte Hepburn. Ikke er de enkle å behandle</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=50"> Kvinner står på glass-klippe I JAPAN: Aina J</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=51"> deler. Samtidig har jeg en mann som også er advok</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=52"> Revisjonsselskapene overtar I JAPAN: Aina J</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=53"> Morten SmØrdal, BA-HR – Hva betyr IBA for deg? –</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=54"> JUS på kurs-turné Juristenes utdanningssenter (J</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=55"> Ønsker han å fokusere mer på ledelse. – Vi Ønsker</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=56"> Vil DU </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=57"> Advokatlovutvalgets forslag Av Bergljot Webster </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=58"> Kritikk uten saklig grunnlag Tilsvar til UNE- di</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=59"> av dom. For Øvrig har det i de saksan- legg man h</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=60"> Nakenhet krenker unØdig Sivilombudsmannen refser </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=61"> Sikkerhetscellene i TromsØ fengsel er bare brukt </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=62"> ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Planer om</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=63"> LEDEREN Salærsatsen – får vi som fortjent? S </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=64"> f olk og forum </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=65"> med en inntekt på 1,1 millio- ner kroner. Han er </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=66"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=67"> FOLK OG FORUM Advokater på anbud </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=68"> NYTT OM NAVN Advokat Dag Inge Urå har trådt ut</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=69"> NYTT OM NAVN Advokatfullmektig SigbjØrn Vaale </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=70"> STATSRÅD FØlgende medlemmer reoppnevnes til D</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=71"> FOLK OG FORUM t i falsk sjekkeprofil </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=72"> FOLK OG FORUM Spillelisten </a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=73"> STATSRÅD FOLK OG FORU</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=74"> SoMe*SoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMe * Instag</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Adv_11_2014_Nett page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/308b38a2?page=76"> A Retur Adr.: Den norske Advokatforening, Kr. </a>