If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Unngå å kjøre bil hvis et legemiddel<br /> gjør at:<br /> ... du føler deg trøtt eller døsig<br /> ... du reagerer langsommere enn normalt<br /> ... hverdagslige ting kjennes vanskeligere enn vanlig<br /> ... synet eller hørselen påvirkes<br /> ... du har problemer med å konsentrere deg<br /> ... du har problemer med å huske ting<br /> ... du føler deg stresset eller hyperaktiv<br /> ... andre synes at din dømmekraft er svekket<br /> Om MA – Rusfri Trafikk<br /> ◆ MA – Rusfri Trafikk er en landsomfattende,<br /> partipolitisk og religiøst uavhengig medlems-<br /> organisasjon.<br /> ◆ Vårt fokusområde er:<br /> >>en rusfri trafikk<br /> >>økt trafikksikkerhet<br /> >>gode medlemsfordeler<br /> >>medlemmenes interesser som<br /> bileiere og trafikanter<br /> ◆ Vi er organisasjonen som arbeider for å hindre<br /> at du møter en ruspåvirket fører i trafikken.<br /> ◆ Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller<br <a title="Trafikkfarlige medikamenter page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a639e7?page=1"> Unngå å kjøre bil hvis et legemiddel gjør at: ..</a> <a title="Trafikkfarlige medikamenter page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a639e7?page=2"> Det er ditt ansvar! ◆ Ved siden av narkotiske sto</a> <a title="Trafikkfarlige medikamenter page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a639e7?page=3"> Unngå å kjøre bil hvis et legemiddel gjør at: ..</a> <a title="Trafikkfarlige medikamenter page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a639e7?page=4"> Det er ditt ansvar! ‹ Ved siden av narkotiske st</a>