If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> modelY<br /> r4040i/r4050i<br /> PřiPravenY vYraziT<br /> NOTHING RUNS LIKE A DEERE<br /> PŘiPravenY<br /> vYrazit<br /> <br /> PoStŘikovaČe john deere<br /> modelY r4040i a r4050i<br /> vaši MiSTři POSTřikU<br /> PrO MaXiMální výkOnnOST<br /> Modely R4040i a R4050i, účelově zkonstruovány a vyrobeny<br /> firmou John Deere, jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi pro<br /> maximální produktivitu a účinnost. Zažijte vysokou výkonnost,<br /> flexibilitu a rychlost našich nových mistrů postřiku.<br /> výhled v rozSahu 360° integrovanÉ PŘiPojení<br /> Neomezený výhled na konce ramen Využijte výhod komfortní správy dat,<br /> díky inteligentnímu umístění kabiny vzdálené podpory a vyšší produktivity<br /> a komplexnímu prosklení vám umožní díky integrované bezdrátové komunikaci<br /> bezproblémové řízení vašich a portálu MyJohnDeere.com.<br /> postřikových operací.<br /> uloŽení motoru vPŘedu<br /> Z hlediska <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=1"> modelY r4040i/r4050i PřiPravenY vYraziT </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=2"> PŘiPravenY vYrazit</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=3"> </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=4"> PoStŘikovaČe john deere modelY r4040i a r4050i v</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=5"> Solution Command PowrSPraY Plnění, m</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=6"> odPruŽení XtraFleX Pneumatické odpružení jednotl</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=7"> ramena z karbonovýCh vláken Tato nová generace r</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=8"> 8 nová generaCe PoStŘikovýCh ramen </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=9"> 9 </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=10"> 10 </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=11"> 11 moderní PoStŘik Mimořádně jednoduchý s</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=12"> 12 Plánování ProduktivitY dOkUMe</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=13"> 13 PoStŘik variabilníCh</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=14"> 14 mimoŘádnĚ rYChlÉ PlnĚní Plnění</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=15"> 15 ChemiCký induktor PowrFill Induktor PowrFi</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=16"> 16 </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=17"> 17 rYChlá, bezPeČná a neuvĚŘitelnĚ PlYn</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=18"> 18 diSPlej greenS</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=19"> 1 | Tempomat pro nastavení rychlosti 2 | Variabil</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=20"> 20 velkolePý výkon MOTOr Postřikovače R40</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=21"> 21 Inovativní koncepce chlazení umožň</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=22"> 22 </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=23"> Snadná oPrava ve vaŠem Podniku Karbonová konstru</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=24"> 24 teChnologie ovládaná StiSknutím tla</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=25"> Řízení sekcí John Deere lze jednoduše nastavit dl</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=26"> 26 PŘeSný PoStŘik zaČíná u trYSkY POSTřik</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=27"> 27 Ve spolupráci s partnerem na trysky Hy</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=28"> 28 bezPeČnÉ a rYChlÉ ČišTění Výp</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=29"> 29 </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=30"> 30 výbava Šitá na míru a PŘiPojený </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=31"> PŘijímaČ StarFire 6000 Vstupním komponentem k pr</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=32"> 32 Stále S vámi vlaSTnicTví Váš spoleh</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=33"> 33 </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=34"> 34 </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=35"> 35 Jejich znalost produktů John Deere j</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=36"> 36 uvolnĚte Se, Stroj máme PlnĚ Pod kontrolo</a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=37"> 37 teChniCkÉ údaje MOdel </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=38"> 38 teChniCkÉ údaje MOdel </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=39"> 39 MOdel </a> <a title="34AG.2017.104754.01_CZE_CZ page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/310a4226?page=40"> nothing runS like a deere Spolu se sítí našich </a>