If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KVALITNÁ SILÁŽ<br /> NOTHING RUNS LIKE A DEERE<br /> 2<br /> ZAMERANIE NA KVALITNÚ SILÁŽ<br /> NEŠETRITE NA<br /> ZÁKLADNOM KRMIVE<br /> Manažment krmiva s Eider Milch<br /> GbR<br /> Tiráž: 08<br /> Vydavateľ<br /> John Deere GmbH & Co. KG<br /> Editoriál<br /> Dr. Holger Walch<br /> Grafický návrh a publikovanie<br /> Schaller & Partner<br /> ZA ROVNAKÝCH<br /> PODMIENOK<br /> Technické porovnanie kukuričnej<br /> siláže<br /> 24<br /> 3<br /> Vysokokvalitná siláž je rozhodujúci prevádzkový faktor pri úspešnom kŕmeni dojníc,<br /> dobytku a výrobe bioplynu. Cieľom krokov, podniknutými v súvislosti so zberom krmív<br /> a ich uskladnení musí dominovať ich čo najvyššia kvalita. Týka sa to trávnej a kukuričnej<br /> siláže, s ohľadom na veľký podiel prežúvavého krmiva. Práve preto, že ceny krmiva sú<br /> vysoké pre farmy, ktoré sú schopné produkovať krmivo vo vlastnej réžii. Vysoko<br /> výkonné krmivo je založené na výnosne<a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=1"> KVALITNÁ SILÁŽ </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=2"> 2 ZAMERANIE NA KVALITNÚ SILÁŽ </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=3"> ZA ROVNAKÝCH PODMIENOK Technické porovnanie kuku</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=4"> 4 KVALITA SILÁŽE VO SVETE DOMA A VO SVETE </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=5"> 3 4 I D</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=6"> 6 NUTRIČNÉ, FYZIOLOGICKÉ A EKONOMICK</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=7"> AKÉ NEBEZPEČENSTVÁ MÔŽU BYŤ SPOJENÉ S NIE OPTIMÁL</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=8"> 8 SPRÁVA KŔMENIA, EIDER MILK NEŠETRITE</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=9"> ZOŽATÁ ÚRODA REGIÓN VLHKÝ/SUCHÝ </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=10"> 10 HarvestLab: Meranie j</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=11"> Dôsledne kontroluje kvalitu rezania pri jeho dovo</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=12"> 12 </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=13"> 13 KĽÚČOVÉ BODY STRUČNE Pri produkcii vy</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=14"> 14 TRÁVNA SENÁŽ A JAN WILLEM WOLSINK DÁ</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=15"> HARVESTLAB POSKYTUJE PRESNÉ DÁTA HarvestLab meri</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=16"> 16 </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=17"> Existuje mnoho dôvodov výberu siláže z obilnín, p</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=18"> 18 POŽADOVANÁ DRÁHA StarFire 6000</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=19"> 19 Zostante v správnom smere – Systém </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=20"> DLHÝ ALEBO KRÁTKY REZ AKÁ JE SPRÁVNA DĹŽKA REZANK</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=21"> 21 </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=22"> 22 VÝHODY DLHEJ REZ</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=23"> 23 VÝHODY KRÁTKEJ R</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=24"> 24 KĽÚČOVÉ BODY S</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=25"> ăALŠIE VÝSKUMY Ako môže prevedenie valcov zrnové</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=26"> 26 TECHNOLÓGIA MIAGANIA VIAC AKO OBJAV</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=27"> Čo znamená hodnota CSPS – hodnota CSPS (koeficien</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=28"> 28</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=29"> 29 ZRNOVÉ PROCESORY POUŽITÉ V TESTE Tva</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=30"> 30 ZHUTŇOVANIE SILÁŽE KVALITA – TIEŽ OTÁZK</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=31"> Na určenie vplyvov dlhej rezanky pri zhutňovaní s</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=32"> 32 POKUS S VYKRMOVANÍM DOJNÍC KRÁTKE A DLH</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=33"> 33 KĽÚČOVÉ BODY STRUČNE V LVZ Futt</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=34"> 34 KOMENTÁR HEINZA-GÜNTERA GERIGHAUSEN PR</a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=35"> 35 </a> <a title="34AG.2018.104471.01_SLO_SK page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/314b2226?page=36"> Tento textový materiál je určený pre celosvetové </a>