If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSREDOVISNING 2013<br /> Bakom<br /> Copyswede står<br /> 14 kulturskaparorga-<br /> nisationer.<br /> Det här är Copyswede<br /> Copyswede tillgängliggör kultur i olika medier, bland annat genom att<br /> licensiera tv och radio för kabel-tv, on demand-tjänster och utgivning på<br /> dvd. Genom Copyswede kan aktörer som vill vidareanvända tv och radio<br /> skaffa de tillstånd som behövs från de upphovsmän och utövande konst-<br /> närer – såsom sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare,<br /> regissörer och fotografer – som medverkar i produktionerna. Copyswede<br /> administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.<br /> Bakom Copyswede står 14 kulturskaparorganisationer.<br /> 2 COPYSWEDE ÅRSREDOVISNING 2013<br /> INNEHÅLL / VIKTIGA HÄNDELSER 2013<br /> INNEHÅLL<br /> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=1"> ÅRSREDOVISNING 2013</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=2"> Bakom Copyswede står 14 kulturskaparorga- ni</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=3"> INNEHÅLL / VIKTIGA HÄNDELSER 2013 INNEHÅLL </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=4"> VD HAR ORDET UPPHOVSRÄTTEN I U</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=5"> VD HAR ORDET En grundp</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=6"> VÅRT UPPDRAG KOLLEKTIVA OCH HELTÄCKAND</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=7"> VÅRT UPPDRAG </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=8"> VIDAREANVÄNDNING AV TV OCH RADIO Foto: Per Levan</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=9"> VIDAREANVÄNDNING AV TV OCH RADIO </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=10"> PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING PRIVATKOPIERI</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=11"> PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=12"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=13"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR ERSÄTTNINGAR</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=14"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR PKE-FÖRDELNING Be</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=15"> De program som kopieras mest ä</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=16"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄT</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=17"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ring avseende den vida</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=18"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi Sakområden Ver</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=19"> RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING Copyswede e</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=20"> BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING Copyswede ek. f</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=21"> KASSAFLÖDESANALYS KASSAFLÖDESANALYS Copyswe</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=22"> NOTER NOTER Copyswede ek. för. Organ</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=23"> NOTER NOT 3 MEDELANTALET ANSTÄLLD</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=24"> NOTER NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGS- TILLG</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=25"> NOTER NOT 14 ÖVRIGA SKULDER 2013 </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=26"> R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E RE</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=27"> MEDLEMMAR / MER INFORMATION Copyswedes med</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2013 SVE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/31b940a7?page=28"> Grafisk form och produktion: Citat. Papper: omsla</a>