If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Algoritmer eller varumärke. Utveckla marknaden med prediktiv analys.<br /> Integrera Big och Thick data. Måla med data. Därför klickar du på nätet.<br /> – creating the<br /> brand communities<br /> of tomorrow<br /> communication magazine #4 2016<br /> Lär dig<br /> prata med<br /> din data<br /> 02 Smarter Communication www.postnordstralfors.se<br /> Smartare<br /> kommunikation<br /> med nya lösningar<br /> G<br /> enom åren har våra kom- som funkar bäst – fysisk eller digital<br /> munikationslösningar kommunikation.Vi tittar närmare på<br /> hjälpt olika typer av kun- Neuroscience, en ny metod som kan<br /> der att stärka sina varu- <a title="15-1016 SCM #4-SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=1"> Algoritmer eller varumärke. Utveckla marknaden me</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=2"> 02 Smarter Communication </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=3"> 03 Algoritm eller varumärke? Vad betyder ditt va</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=4"> 04 BIG Företag som använder big data i sin verks</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=5"> DATA 05 Porträtt- bild?? – din bästa affärspart</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=6"> 06 Med hjälp av Big data lär du känna dina kund</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=7"> KOM IGÅNG MED BIG DATA Anders Elbaks tre tips för</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=8"> 08 </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=9"> 09 Se människor av kött oc</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=10"> 10 Idag är hela vår värld ett nätverk . Tekn</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=11"> BIG DATA → Kvantitativ data som fås fram genom an</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=12"> 12 PREDIKTIV ANALYS En auto</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=13"> 13 KUNDINSIKT OCH SEGMENTERING </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=14"> 14 S kofabrik</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=15"> Hans Stenberg, Global Acount Manager vid PostNord</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=16"> 16 Detta får dig att klicka – webbpsyk</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=17"> 17 Varför klickar du på vissa saker</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=18"> 18Nathalie Nahai är förfat- tare och internatione</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=19"> Heuristisk och problemlösning → Heuristisk är en </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=20"> 20 Meningsfull verksamhet ger digitala vinnare </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=21"> Ögonskanning breder ut sig Inloggningen i datorn </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=22"> 22 POSTNORD INSIGHTS </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=23"> 23 ”Nyckeln till att nå dagens kunder heter relev</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=24"> 24 Animail</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=25"> 25 D  </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=26"> 26 Fysiskt ellerdigitalt – vad ger egentligen bä</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=27"> 27 NEUROMARKETING → Neuromarketing är ett </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=28"> 28 </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=29"> Karin Nilsson, strate- gisk marknadsanalyti- ker </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=30"> Algoritmer ger varumärken en match – Vis</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=31"> Bli mer datadriven i din marknadsföring. Testa, e</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=32"> NETFLIX: → Amerikanska Netflix startade 1997 med d</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=33"> 33 Strömningsföretaget Netflix stude</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=34"> 34 Måla med data Statistik kan användas till myck</a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=35"> 35 Att ge tillbaka kundernas data till dem </a> <a title="15-1016 SCM #4-SE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/32f2f9ec?page=36"> SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Avsändare: Po</a>