If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Bestyrelse<br /> Ældre Sagen<br /> Formand: Aase Brøndum tlf. 3011 8101<br /> mail: troneav@gmail.com<br /> Næstformand: Lis Nørgaard Krogh tlf. 2046 0186 Sallingsund<br /> mail: link@energimail.dk<br /> Kasserer: Ole Andersen tlf. 4046 2141<br /> mail: oleandersen002@gmail.com<br /> Sekretær: Niels Bundgård tlf.2270 8836 Program 2020/21<br /> mail: familien_bundgaard@gmail.dk<br /> Rita Pedersen tlf. 4142 7911<br /> mail: ritped@gmail.com<br /> Anne Grete Jensen tlf. 5115 0042<br /> mail: klaugejensen@gmail.com<br /> Niels Martin Riis tlf.6128 2479<br /> Mail: nm@briis.dk<br /> Jytte Møberg tlf. 2148 4810<br /> mail: jyttemoeberg@gmail.com<br /> Else Marie Riis tlf.5047 0314<br /> mail: riis.vile@gmail.com<br /> Hjemmesiden:<br /> www.ældresagen.dk/sallingsund<br /> Webmaster.mail: hpv9hpv@gmail.com<br /> Gå ind på lokalafdelingens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/<br /> s<a title="program 2020_21_4 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3353a1a8?page=1"> Bestyrelse Ældre Sagen Formand: Aas</a> <a title="program 2020_21_4 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3353a1a8?page=2"> Arrangementer April: Torsdag den 16. april kl. 19</a>