If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> m e d i e r & k o m m u n i k a t i o n<br /> 8<br /> 2.<br /> juli<br /> 2014<br /> God sommer …<br /> leder<br /> Hot stuff<br /> Vi nærmer os et stort jubilæum. Den slags er altid gode, når mediefolket<br /> skal sætte fokus på svære emner. Denne gang måske det sværeste.<br /> næste år er det 25 år siden, at den første rapport udkom fra Fn’s klimapa-<br /> nel. Dermed blev klimaforandringerne sat på dagsordenen. også mediernes.<br /> Tallene fremstår dramatiske.<br /> Den seneste rapport – 2007 – varslede en fordobling af Co2-ind-<br /> holdet i atmosfæren i midten af århundredet og mulige<br /> temperaturstigninger på mellem 2 og 4,5 grader.<br /> Den næste hovedrapport kommer efter pla-<br /> nen til oktober og lanceres under stort<br /> medieståhej på et seks dages langt<br /> møde i København.<br /> For perspektivets skyld:<br /> information citerede i april<br /> chefen for Verdensbanken,<br /> Jim Yong Kim, for, at 40<b<a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=1"> m e d i e r & k o m m u n i k a t i o n 8 2. ju</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=2"> leder Hot stuff Vi nærmer os et stort jubilæu</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=3"> – det har aldrig været varmere! temanUm</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=4"> duksen og grisen Journalisten har grebet i egen b</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=5"> andreas MarCkMann andreassen er digital re- daktø</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=6"> grøn bølge {LOGOER} TidspaleTTens nuancer Et vi</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=7"> udvikling fem års baglæns evoluTion I 2009 vand</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=8"> analyse obamas grønne plan mod kullobbyen analy</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=9"> bag om billedeT FotoGraF: morTen JericHau moti</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=10"> billedeT af den ToTale nedsmelTning Kan fotografie</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=11"> »d </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=12"> følelsesmæssigt med af – er fotografiets </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=13"> De kommer på Fagfestival’14: JAN GUILLOU ULLA TE</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=14"> </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=15"> menneskeHedens sTørsTe udfordring nogensinde – el</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=16"> grafen viser, hvor mange artikler de landsdækkend</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=17"> rer. Det er det, vi forsøger at dække nu, og det </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=18"> klimaJournalisTik Mød tre journalister og fotogra</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=19"> fra fronTen tilbage i 2007 besøgte fotog</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=20"> personlig klimainfo Paradoksalt nok begår Cole</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=21"> i maj måned, knap syv måneder efter at </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=22"> superstormen sandy, som ramte new York og usa’s ø</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=23"> »grænsen mellem KlimajOUrnalistiK Og aKtivisme er</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=24"> modvind ”S </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=25"> Klimakommissær COnnie hedegaard har ændret sin ko</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=26"> Kort sagt går det ud på, at eU-landene skal </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=27"> Jeg mister hurtigt interessen. i stedet begy</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=28"> derFOr har eUrOpa-KOmmissiOnen de seneste år – me</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=29"> »der er FaKtisK tid til at handle. Hvis vi gør no</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=30"> pelle og deT grønne puf Hvis man skal have danske</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=31"> oplagt at gøre det rigtige. ikke gennem regler el</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=32"> »Det bliver svært. Vi tror på det, men man k</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=33"> den KOmmUniKative Klima- indsats i Danmark har by</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=34"> sætte en komite, der skal arbejde med klimaven- l</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=35"> Karriere & Trivsel Meld dig til et DJ-kursus DJ </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=36"> klima-gab Få gider høre om de menneskeskabte k</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=37"> »når klimadebatten fylder mindre i medierne, er d</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=38"> komme til orde i medierne, når de vil sætte det s</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=39"> »i 2009 drog jeg land og rige rundt og talte om k</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=40"> »jeg lavede engang et modeshow med klimavenligt t</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=41"> engagere folk, vi ikke når normalt. Vi byggede en</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=42"> kul, Trafik – og køer, der pruTTer og bøvser Trov</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=43"> World coal associaTion Co2-andel: 44 procent af e</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=44"> o r m volksWagen – verdens sTørsTe bilproduce</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=45"> landbrug & fødevarer Co2-andel: Husdyrproduktion</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=46"> debaT Redigeret af Christine elisaBeth mØller D</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=47"> Læs ’Fagligt Talt’ på næste side ™ forsiden”, </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=48"> fagligT TalT Ord betyder noget TEKST lars werge,</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=49"> 9/8 Søren Maarbjerg 60 9/8 Christian Frode Anders</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=50"> PRESSEKONTAKTEN Pressekontakten giver dig opdater</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=51"> FEMERN A/S Telefon 3341 6300 E-mail info@femern.d</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=52"> H. LUNDBECK A/S Pressetelefon 3643 3000 Presseche</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=53"> FREELANCEANNONCER JYLLAND Jon</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=54"> </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=55"> Til ciTaT Jørgen sTeen nielsen: »DET ER EN STOR</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_8_2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/33d8b368?page=56"> AL HENVENDELSE: FAGBLADET JOURNALISTEN: JOURNALIS</a>