If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokatbladet<br /> Nr. 12– 2011<br /> 91. årgang<br /> Dommerne<br /> langer ut<br /> mot DA<br /> ■ Leder av Dommerforeningen,<br /> Håvard Holm, er frustrert over<br /> prosessen Domstoladministra-<br /> sjonen (DA) kjØrer rundt<br /> kompetanseråd og obligatorisk<br /> etterutdanning for dommere. – Dette<br /> sliter på samarbeidet, og forholdet<br /> mellom DA og dommerrepresentantene<br /> i rådet er spent, sier Holm.<br /> ■ – For vår del er vi avhengige<br /> av å kunne reise diskusjoner,<br /> også om temaer som kan være<br /> kontroversielle. Vi lytter til de<br /> innspill vi får, sier DA-leder<br /> Tor Langbach. SIDE 4–6<br /> Kvinneutvalget 4 Guns & Lawyers 50<br /> Heder til de store 22 Fullmektigenes hverdag 38<br /> Nye bØker!<br /> Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther<br /> Straffeprosessloven, komm<a title="Nr 12 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=1"> Advokatbladet </a> <a title="Nr 12 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=2"> Nye bØker! Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, K</a> <a title="Nr 12 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=3"> INNHOLD NR 12- DESEMBER 2011 REDAKSJONEN AVS</a> <a title="Nr 12 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=4"> Den nye rapporten om tiltak for å fremme kvinnean</a> <a title="Nr 12 2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=5"> Et eget arbeidsutvalg står bak tiltakene for å fr</a> <a title="Nr 12 2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=6"> ,, Advokat- bransjen er nØdt til å ta inn over se</a> <a title="Nr 12 2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=7"> Her er tiltakene: Arbeidsutvalget foreslår disse</a> <a title="Nr 12 2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=8"> Kampen om de beste juristene er en kamp mot myter</a> <a title="Nr 12 2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=9"> – Liten tradisjon for slikt – For mange firmaer </a> <a title="Nr 12 2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=10"> De mener at den nye rapporten om tiltak for å fre</a> <a title="Nr 12 2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=11"> Aasheim fastslår at rapporten ikke innebærer noen</a> <a title="Nr 12 2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=12"> Leder av Dommerforeningen, Håvard Holm, er frustr</a> <a title="Nr 12 2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=13"> Det er ikke bare Advokatforeningen som vil ha et </a> <a title="Nr 12 2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=14"> >>> DA har en konstruktiv dialog med dommerne </a> <a title="Nr 12 2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=15"> Audun Lysbakken vil ikke samle diskrimineringslov</a> <a title="Nr 12 2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=16"> Internadvokatene har ofte et mindre komplisert fo</a> <a title="Nr 12 2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=17"> Da Akzo Nobel-saken ble avgjort i EU-domstolen i </a> <a title="Nr 12 2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=18"> Mister internadvokatene retten til å kalle seg ad</a> <a title="Nr 12 2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=19"> Dag-Heine BjØrndal er advokat, ansatt i Fjell kom</a> <a title="Nr 12 2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=20"> Alle advokater som driver eiendomsmegling, må sØr</a> <a title="Nr 12 2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=21"> Johan Arne Mettevoll (til venstre) og Einar Edin </a> <a title="Nr 12 2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=22"> SchjØdt nådde helt opp blant de store og ble nomi</a> <a title="Nr 12 2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=23"> Lokalene er midlertidige, men veksten permanent –</a> <a title="Nr 12 2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=24"> Wikborg Rein hØster stadig ny heder i Asia. Firma</a> <a title="Nr 12 2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=25"> FornØyde advokater fra hver sin kant av verden: F</a> <a title="Nr 12 2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=26"> “Det skjedde på vår vakt” – Det må være mulig å </a> <a title="Nr 12 2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=27"> – Jeg er fornØyd med pressen og har fått god resp</a> <a title="Nr 12 2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=28"> – Å få Øye på politikken når man har de rammede s</a> <a title="Nr 12 2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=29"> – Et hvert samfunn ville fortjent en norsk Advoka</a> <a title="Nr 12 2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=30"> Heldigvis har Anna Ljunggren seks års erfaring fr</a> <a title="Nr 12 2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=31"> – Vi vet at mange av de innsatte ikke har fullfØr</a> <a title="Nr 12 2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=32"> I hØst har 4 prosjektledere </a> <a title="Nr 12 2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=33"> BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA Abonnementsprisen for d</a> <a title="Nr 12 2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=34"> Sidra Bhatti og Anette Angelsen Haanes hadde jobb</a> <a title="Nr 12 2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=35"> Sidra Bhatti og Anette Angelsen Haanes er glade f</a> <a title="Nr 12 2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=36"> >>> Viktig debatt å ta En rekke advokatfirma har</a> <a title="Nr 12 2011 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=37"> JU§NYTT nr. 12/2011 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Nr 12 2011 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=38"> JU§NYTT nr. 12/2011 HØYESTERETT: Fremme av prost</a> <a title="Nr 12 2011 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=39"> HØYESTERETT: Foreldreansvar og biologisk til</a> <a title="Nr 12 2011 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=40"> JU§NYTT nr. 12/2011 Pasientrettigheter og klagere</a> <a title="Nr 12 2011 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=41"> Prislapp på familieliv Det har lenge eksistert en</a> <a title="Nr 12 2011 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=42"> Arbeidsmengden er som den bØr være, det er ikke n</a> <a title="Nr 12 2011 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=43"> jeg ikke kunne så godt fra fØr. Likevel har hun m</a> <a title="Nr 12 2011 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=44"> Savner ikke bredde forhold til arbeidstide</a> <a title="Nr 12 2011 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=45"> Gratis oppgradering til Innbo Super Frem til 29.</a> <a title="Nr 12 2011 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=46"> Det finnes ett fungerende voldgiftsinstitutt i No</a> <a title="Nr 12 2011 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=47"> Advokater, universitetsansatte, fagspesialister o</a> <a title="Nr 12 2011 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=48"> – Jeg er blitt mer og mer kritisk til å ta saker </a> <a title="Nr 12 2011 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=49"> Jeppe Normann har etter mange år som leder av dis</a> <a title="Nr 12 2011 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=50"> HØyesterettsdommer SkoghØy på ville veier debatt</a> <a title="Nr 12 2011 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=51"> utgangspunkt i sitt syn på den kor- rekte rettsli</a> <a title="Nr 12 2011 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=52"> Julegave med bismak Kona ble kjempeglad da hun </a> <a title="Nr 12 2011 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=53"> !"# ,%44 </a> <a title="Nr 12 2011 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=54"> Guns 'n Lawyers har opparbeidet seg et rykte som </a> <a title="Nr 12 2011 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=55"> ”Start me up!” Guns 'n Lawyers gir jernet i Froko</a> <a title="Nr 12 2011 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=56"> Vi skal leve av kli Så hvordan forho De to veninn</a> <a title="Nr 12 2011 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=57"> enter. lder vi oss til det? mene at klient</a> <a title="Nr 12 2011 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=58"> Sunt å jobbe som frivillig! Innlegget er skrevet</a> <a title="Nr 12 2011 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=59"> Lawyer Pleads Guilty to Stealing $145K from His A</a> <a title="Nr 12 2011 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=60"> Advokatsamarbeid? Vi har plass til 2 erfarne adv</a> <a title="Nr 12 2011 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=61"> Your new beginning Til vårt kontor i Stavanger </a> <a title="Nr 12 2011 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=62"> f </a> <a title="Nr 12 2011 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=63"> Forsvaret, skytterlag og lignende om helsemess</a> <a title="Nr 12 2011 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=64"> Tegning: Nils Petter Smeby Dumme sØrlendinger D</a> <a title="Nr 12 2011 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=65"> i november De tre prosjektene som drives nå er i</a> <a title="Nr 12 2011 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=66"> Vil bevare Nettby for historien Nettsamfunnet Net</a> <a title="Nr 12 2011 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=67"> konkurser og tvangsavvik- linger, mot 5 201 i fjo</a> <a title="Nr 12 2011 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=68"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Nr 12 2011 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=69"> FØrste storkunde for Eurojuris Tekst: Georg Mat</a> <a title="Nr 12 2011 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=70"> NYTT OM NAVN Advokat Sofie van der Vlist Spi</a> <a title="Nr 12 2011 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=71"> Mortensgås i Buskerud krets Buskerud krets av D</a> <a title="Nr 12 2011 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=72"> 90 13. kreds`s 25 aars jubilæum Den 17, December </a> <a title="Nr 12 2011 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=73"> 50 Skatteprogresjon </a> <a title="Nr 12 2011 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=74"> Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasj</a> <a title="Nr 12 2011 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Nr 12 2011 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/33fc9b2c?page=76"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>