If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> 2 Innehåll<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Webbtjänster 6–9<br /> Året i korthet 10–11<br /> Näringspolitik 12–13<br /> Vinstpolicy och mål 14<br /> Känslighetsanalys 15<br /> Skog och virke 16–19<br /> Industri och marknad 20–23<br /> Byggvaruhandel 24–25<br /> Medlemmar 26–27<br /> HR 27–29<br /> IT 30–31<br /> Miljöåret 32–33<br /> Förvaltningsberättelse 34–39<br /> Styrelse, revisorer och valberedning 40<br /> Koncernens <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=1"> </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=2"> 2 Innehåll Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=3"> Inledning 3 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=4"> 4 Inledning som gör skogsägandet enkla</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=5"> och skogsnäringen är idag en av våra viktigaste b</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=6"> 6 Webbtjänster Med ny teknik mot</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=7"> Webbtjänster 7 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=8"> 8 Webbtjänster ”Skogsägarplan web</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=9"> Webbtjänster 9 Facebook Twitter Twitter re </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=10"> 10 Året i korthet Verksamhetsåret 2012 i kort</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=11"> Året i korthet 11 Tillgångar Finansier</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=12"> 12 Näringspolitik En samlad polit</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=13"> med representanter i uppföljningsgruppen, arbetsg</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=14"> 14 Vinstpolicy och mål Finansiell s</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=15"> Känslighetsanalys och v alutakursändringar 15</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=16"> 16 Skog och virke Ny skogsorganisation med lok</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=17"> Levererad volym från medlemmar och leverantörer 2</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=18"> 18 Skog och virke föreningen på denna frå</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=19"> Skog och virke 19 Skogsägarnas styrelse </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=20"> 20 Industri och marknad Ännu ett </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=21"> Ind ustri och marknad 21 knappt en </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=22"> 22 Industri och marknad der som USA oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=23"> Ind ustri och marknad 23 Industriv</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=24"> 24 Byggvaruhandel Byggvaruhandel </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=25"> 2009/2010 2011 2012 2012 2012 Vi</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=26"> 26 Medlemmar Vi uppfinner framti</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=27"> och samtidigt uppfinna helt nya tjänster vill vi </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=28"> 28 HR Antal anställda per</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=29"> Total sjukfrånvaro i förhållande till den ordinar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=30"> 30 IT Fortsatt framtidssäkring I </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=31"> äga och förvalta egen hård- och mjukvara, kommer </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=32"> 32 Miljö Energibesparingar ger res</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=33"> som är remissinstans, har yttrats sig positivt ti</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=34"> 34 Förvaltningsberättelse Förvaltn</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=35"> Fö rvaltningsberättelse 35 sänkning av virk</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=36"> 36 Förvaltningsberättel se sto</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=37"> Fö rvaltningsberättelse 37 blev resultat av</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=38"> 38 Förvaltningsberättel se Agnäs stolpf</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=39"> lemsfrågor och näringspolitik samt verkställande </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=40"> Olof Degerfeldt, 59 Styrelseproffs som är bosatt </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=41"> Resultaträkningar 201 2­01­01–2012­12­31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=42"> 42 Balansräkningar, till gångar 2012­12­31 (tu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=43"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2012­1</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=44"> 44 Kassaflödesanalys (tusental kronor) Kon</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=45"> Noter till resultat- o ch balansräkningar 45 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=46"> 46 Noter Not 1 Nettoomsättning per rörels</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=47"> Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resulta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=48"> Specifikation av aktier i dotterföretag: </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=49"> Noter 49 Redovisad uppskjuten skattefo</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=50"> 50 Revisionsberättelse Till föreningsstämm</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=51"> 1) Kassalikviditet Omsättningstillgångar – varula</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=52"> 52 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=53"> Skogsbruksområden 53 Virkesområde Torneå o</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=54"> 54 Skogsorganisation Huvudkontor Ume å Bes</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=55"> Industrier Sävar såg Förrådsv 12, 918 31 Sävar Te</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2012 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/358211e6?page=56"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>