If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> BARNEHAGEDAGEN 2020<br /> TILHØRIGHET - VÆRE ULIKE SAMMEN<br /> Alle våre kreative tips og hele vårt sortiment finner du på www.lekolar.no<br /> Webtips 9194<br /> Webtips 3002 Webtips 4015<br /> BARNEHAGEDAGEN 2020<br /> TRUE INCLUSION CAN ONLY BE ACHIEVED IF WE EMBRACE DIVERSITY.<br /> En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet<br /> og være inkludert i fellesskapet. Vi har alle opplevd å havne i miljøer der vi føler vi ikke<br /> passer inn. Det skal være rom for alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og<br /> kulturelle bakgrunn.<br /> Lekolar har tusenvis av produkter, kreative formingstips og pedagogiske<br /> undervisningsforsla<a title="NO Barnehagedagen2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3626c96c?page=1"> BARNEHAGEDAGEN 2020 TILHØRIGHET - VÆRE ULIKE</a> <a title="NO Barnehagedagen2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3626c96c?page=2"> </a> <a title="NO Barnehagedagen2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3626c96c?page=3"> Webtips 8005 Webtips 9192 </a> <a title="NO Barnehagedagen2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3626c96c?page=4"> Webtips 9193 Art.nr.50324 Art.nr.35500 </a>